Overgangen fra barn til voksen

Når dit barn fylder 18 år, er dit barn myndig og det er ikke længere dig som forældre, der skal forsørge dit barn. Det har ofte stor praktisk betydning for den unges hverdag at fylde 18 år og formelt blive voksen med de forpligtelser det indebærer, blandt andet i forhold til at træffe beslutninger om for eksempel uddannelse, beskæftigelse, og at have kontakt med myndighederne. Her finder du vejledning om overgangen fra barn til voksen.

Dit barns sag overgår fra forvaltningens børne- og familieafdeling til voksenhandicap når dit barn fylder 18 år. Kommunen vil nu have fokus på den unges egne forhold og behov, og ikke på familiens samlede situation.

Det betyder en række ændringer i den hjælp, I modtager:

  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ophører, når dit barn fylder 18 år.
  • Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 41 ophører, når dit barn fylder 18 år. Den unge skal i stedet søge om dækning af merudgifter efter reglerne i servicelovens § 100 om merudgifter til voksne.

Det er derfor vigtigt at I får rådgivning om de kommende ændringer, og om hvilke muligheder der er for hjælp fremadrettet og hvem, den unge skal have kontakt med i kommunen.

Nye regler fra 1. januar 2021 – kommunen skal igangsætte forberedelse af overgangen

Fra 1. januar 2021 har kommunen en forpligtelse til at igangsætte forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge med en indgribende kronisk lidelse, som cystisk fibrose, når den unge fylder 16 år. Formålet er sikre at både kommunen, den unge og forældrene er godt forberedt på overgangen og undgå, at den unge står i en situation uden den nødvendige hjælp, når den unge fylder 18 år.

Forberedelsen skal være helhedsorienteret. Det betyder at kommunen skal forholde sig til alle de aspekter af den unges fremtidige liv og behov for hjælp, som er en følge af funktionsnedsættelsen. Det vil derfor være relevant at have fokus på spørgsmål om uddannelse, beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag, sociale forhold og andre relevante forhold.

Det er præciseret i bestemmelsen, at forberedelsen skal ske i tæt dialog med den unge og forældrene.