28
jun 22

Foreningens psykologtilbud udvidet med børnepsykolog

Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder medlemmerne gratis psykologhjælp, og nu med flere kræfter så vi i højere grad kan imødekomme behov for samtaler med børn med cystisk fibrose og deres søskende, ligesom vi arbejder på i højere grad at kunne tilbyde fysiske samtaler både øst og vest for Storebælt. Det er derfor med glæde at vi nu kan præsentere Ann Bygballe, som er børnepsykolog og har base i Aarhus.

Ann fortæller om sig selv:

Mit navn er Ann Bygballe. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Til daglig arbejder jeg som selvstændig psykolog i min klinik i Århus, hvor jeg ser både børn, unge og voksne med en bred vifte af problemstillinger.

Jeg har gennem det meste af mit arbejdsliv haft en særlig faglig interesse i børn med kroniske sygdomme og forskellige former for funktionsnedsættelse. Jeg har haft ansættelse dels i PPR-regi de første år af mit arbejdsliv, og dels arbejdet en længere årrække i det specialiserede område med børn med funktionsnedsættelser og deres familier i Region Midt. Jeg har ligeledes været med i opstart og udfærdigelse af FamilieFOKUS, som i dag er et landsdækkende tilbud til familier med børn med alvorlige progredierende sygdomme.

Som børnepsykolog er jeg optaget af, hvordan man populært sagt ikke “bliver sin sygdom”, men at selvopfattelsen bliver ved, at “man har en sygdom” og støttes i at leve et godt liv med kronisk sygdom. Metoderne i behandlingen tilpasses den enkeltes problemstilling, og vil med børn ofte være en kombination af samtale, tegning og legeterapi inden for de rammer.

Jeg har klinik i Vestergade 48G i Århus C, hvor samtalerne afholdes ligesom jeg tilbyder onlinesamtaler, hvor det foretrækkes eller giver god mening.

Jeg glæder mig til samarbejdet i Cystisk Fibrose Foreningen og er klar til at hjælpe børn og familier med behov for psykologhjælp.

Læs mere om psykologtilbuddet og find kontaktoplysninger her.