Psykologrådgivning

Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder gratis psykologhjælp, rådgivning og støtte til personer med cystisk fibrose og deres nærmeste pårørende i forhold til de psykiske udfordringer der kan være ved at leve med en alvorlig sygdom som cystisk fibrose. Tilbuddet er for medlemmer af foreningen.

Psykologtilbuddet er et 5-årigt pilotprojekt, der kører fra år 2017 til år 2021. Projektet vil løbende blive evalueret og tilpasset bedst muligt til de behov, som medlemmerne har. Tilbuddet indeholder bl.a.:

Psykolog Charlotte Jensen er ansat til at lede og gennemføre projektet. Charlotte har, siden hun blev uddannet i 2004, haft særligt fokus på familier med kronisk sygdom – såvel hos børn som hos voksne – og har et tæt samarbejde med adskillige patientforeninger. Charlotte har igennem flere år undervist på forskellige kurser i Cystisk Fibrose Foreningen.

Hun vil i starten af projektet modtage undervisning fra læger og sygeplejersker på Cystisk Fibrose Centret Skejby, så hun har et godt kendskab til sygdommen.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Vores psykologtilbud er for medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen, som er:

  • Forældre til et barn med cystisk fibrose
  • Børn over 8 år og unge med cystisk fibrose
  • Voksne med cystisk fibrose
  • Børn til forældre, der har cystisk fibrose
  • Søskende til børn og voksne med cystisk fibrose

Er du ikke allerede medlem, så meld dig ind i dag! Som medlem får du adgang til vores rådgivning og øvrige tilbud til dig, der selv har cystisk fibrose eller er nær pårørende. Du støtter samtidig foreningens arbejde for bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose.

Hvordan foregår det?

Personlig psykologhjælp

Med vores psykologtilbud tilbydes du et kortere personligt samtaleforløb på 4-5 timer. Psykologsamtalerne kan foregå enten telefonisk, via Skype eller fysisk i Charlottes kliniklokale i Ryesgade 29, 3.th, 8000 Aarhus C. Kliniklokalet ligger meget centralt i Aarhus, 3 minutter fra banegården. Det er op til dig, hvordan du ønsker, at psykologsamtalen skal foregå.

Online kurser og gruppesamtaleforløb

Du kan se eventuelle kommende webinarer med Charlotte i aktivitetskalenderen.

Undervisning på kurser

Charlotte underviser på foreningens familiekursus, og der arrangeres 1-2 heldagskurser om året for nye forældre og andre målgrupper efter behov. Du kan se eventuelle kommende kurser med Charlotte i aktivitetskalenderen.

Vejledning og materialer

Charlotte vil løbende udarbejde vejledninger og andre materialer, som vil blive lagt her på siden.

Læs Charlottes 6 gode råd til hjemmebehandling ved yngre børn

Evaluering af tilbuddene

For at kunne evaluere og tilpasse tilbuddet bedst muligt til de behov, som medlemmerne har, vil I modtage et spørgeskema, efter I har afsluttet et forløb. Dette gælder både individuelle samtaleforløb, online kurser, familiekurser samt gruppeforløb.

Kontakt

Du er altid meget velkommen til at ringe til Charlotte på tlf.: 41 44 13 75 og indtale en besked på telefonsvareren. Charlotte vil så kontakte dig hurtigst muligt – senest 48 timer efter, at du har lagt besked.

Derudover kan Charlotte kontaktes på mail: cj@cff.dk

Hvis du ikke kan møde op til en aftalt tid, må du meget gerne give Charlotte besked i god tid, og senest dagen før.

Vi gør opmærksom på, at mails ikke er sikre. Undlad derfor at skrive personfølsomme oplysninger i din besked.

Tak til følgende, som støtter Cystisk Fibrose Foreningens psykologprojekt:

  • Det Obelske Familiefond
  • Frants Hoffmanns Mindelegat
  • Louis Petersens Legat
  • Chiesi Pharma AB
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond