Psykologrådgivning

Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder gratis psykologhjælp, rådgivning og støtte til personer med cystisk fibrose og deres nærmeste pårørende i forhold til de psykiske udfordringer der kan være ved at leve med en alvorlig sygdom som cystisk fibrose. Tilbuddet er for medlemmer af foreningen.

Psykologtilbuddet er et 5-årigt pilotprojekt, der kører fra år 2017 til år 2021. Projektet vil løbende blive evalueret og tilpasset bedst muligt til de behov, som medlemmerne har. Tilbuddet indeholder bl.a.:

Psykolog Charlotte Jensen er ansat til at lede og gennemføre projektet. Charlotte har, siden hun blev uddannet i 2004, haft særligt fokus på familier med kronisk sygdom – såvel hos børn som hos voksne – og har et tæt samarbejde med adskillige patientforeninger. Charlotte har igennem flere år undervist på forskellige kurser i Cystisk Fibrose Foreningen.

Hun vil i starten af projektet modtage undervisning fra læger og sygeplejersker på Cystisk Fibrose Centret Skejby, så hun har et godt kendskab til sygdommen.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Vores psykologtilbud er for medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen, som er:

  • Forældre til et barn med cystisk fibrose
  • Børn over 8 år og unge med cystisk fibrose
  • Voksne med cystisk fibrose
  • Børn til forældre, der har cystisk fibrose
  • Søskende til børn med cystisk fibrose

Hvordan foregår det?

Personlig psykologhjælp

Med vores psykologtilbud tilbydes du et kortere personligt samtaleforløb på 4-5 timer. Psykologsamtalerne kan foregå enten telefonisk, via Skype eller fysisk i Charlottes kliniklokale i Ryesgade 29, 3.th, 8000 Aarhus C. Kliniklokalet ligger meget centralt i Aarhus, 3 minutter fra banegården. Det er op til dig, hvordan du ønsker, at psykologsamtalen skal foregå.

Online kurser og gruppesamtaleforløb

I efteråret 2017 vil Charlotte holde forskellige online kurser (webinarer), og senere i projektet vil hun ud fra medlemmernes behov gennemføre gruppesamtaleforløb. Du kan se eventuelle kommende webinarer med Charlotte i aktivitetskalenderen.

Undervisning på kurser

Charlotte underviser på foreningens familiekursus, og der arrangeres 1-2 heldagskurser om året for nye forældre og andre målgrupper efter behov. Du kan se eventuelle kommende kurser med Charlotte i aktivitetskalenderen.

Vejledning og materialer

Charlotte vil løbende udarbejde vejledninger og andre materialer, som vil blive lagt her på siden.

Læs Charlottes 6 gode råd til hjemmebehandling ved yngre børn

Evaluering af tilbuddene

For at kunne evaluere og tilpasse tilbuddet bedst muligt til de behov, som medlemmerne har, vil I modtage et spørgeskema, efter I har afsluttet et forløb. Dette gælder både individuelle samtaleforløb, online kurser, familiekurser samt gruppeforløb.

Kontakt

Charlotte kan normalt træffes tirsdage kl. 9.00-10.00 på telefonnummer: 30 73 53 69.
Derudover kan Charlotte kontaktes på mail: cj@cff.dk

Hvis du ikke kan møde op til en aftalt tid, må du meget gerne give Charlotte besked i god tid, og senest dagen før.

Vi gør opmærksom på, at mails ikke er sikre. Undlad derfor at skrive personfølsomme oplysninger i din besked.

Tak til…

  • Det Obelske Familiefond har givet 300.000 kr. til Cystisk Fibrose Foreningens psykologprojekt 2017-2021.
  • Frants Hoffmanns Mindelegat, som har givet 260.000 kr. til Cystisk Fibrose Foreningenspsykologprojekt 2017 og 2018.
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond, som har givet 50.000 kr. til Cystisk Fibrose Foreningens psykologprojekt 2017-2021.
  • Horizon Pharma (nu Chiesi), som har givet 45.000 kr. til foreningens psykologtilbud i 2016.