Test af ny metode til påvisning af tidlig bakterieinfektion hos børn

Pseudomonas aeruginosa er en af de mest betydende bakterier hos patienter med cystisk fibrose, da behandlingen af en infektion med bakterien kan være vanskelig, og ikke sjældent kan den blive kronisk samt medføre et betydeligt fald i lungefunktionen.

En diagnostisk metode, der kan opdage Pseudomonas aeruginosa-infektioner tidligere, og som er mere følsom end bakteriedyrkning, kan være med til at forbedre behandlingen af bakterien. Derfor er der i Hatices projekt blevet testet en biokemisk metode, som potentielt kunne påvise infektion med bakterien tidligere end det er muligt, når man tager luftvejsprøver fra patienten og dyrker dem i laboratoriet.

Måling af toksinet pyocyanin med forskellige metoder

Pseudomonas aeruginosa producerer toksinet pyocyanin, som er unikt for denne bakterie, og det er blevet foreslået, at pyocyanin kunne være brugbar som en biomarkør til at påvise infektioner med Pseudomonas aeruginosa tidligt i forløbet.

I Hatices projekt blev der derfor i fire små studier i 2019 og 2021 testet luftvejssekret og/eller urin for pyocyanin og Pseudomonas aeruginosa med forskellige metoder. Metoden ”High-performance liquid chromatography” (HPLC) blev anvendt som guldstandarden for påvisning af pyocyanin, mens metoden ”Polymerase chain reaction” (PCR) blev blev brugt til påvisning af Pseudomonas aeruginosa.

Standard bakteriedyrkning og elektrokemiske sensorer, der kan påvise pyocyanin, blev brugt som sammenlignelige, konkurrerende metoder, for at finde frem til det bedste set-up for et større studie over længere tid.

Pyocyanin har begrænset klinisk betydning

Nogle prøver uden vækst af Pseudomanas aeruginosa var positive for bakterien med metoden PCR, og for pyocyanin. Dog var det kun få prøver der var positive i studierne i 2021, og urinprøverne var alle negative for pyocyanin.

Pyocyanin synes således at have begrænset klinisk betydning som en biomarkør for infektion med Pseudomonas aerugionas  i luftvejene hos patienter med cystisk fibrose, og der er brug for videre forskning i, hvordan man kan opdage tidlige Pseudomonas aeruginosa-infektioner hos børn med cystisk fibrose.

For at se videoen skal du tillade alle cookies på vores hjemmeside. Du kan ændre din cookieaccept her (klik på linket Ændring af samtykke).