Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du betænker os i dit testamente

Dit testamente er din private sag og du er hverken forpligtet til at orientere Cystisk Fibrose Foreningen eller andre arvinger om dit testamente.

Er Cystisk Fibrose Foreningen indsat i dit testamente, vil vi dog gerne vide besked, så vi kan takke dig for den store tillid, som du viser os med din fremtidige støtte. Vi vil også gerne sørge for, at du løbende bliver informeret om Cystisk Fibrose Foreningens arbejde, så du ved, hvad din støtte går til.

Med mindre du ønsker tilskud til testamentet, bestemmer du dog helt selv, om du vil indvie os i dine planer – og du bestemmer altid selv, om du vil høre fra os.

Når vi yder tilskud til oprettelse af dit testamente

Når Cystisk Fibrose Foreningen giver tilskud til et testamente, hvori vi er betænkt, modtager vi en kopi af dit testamente fra din advokat sammen med fakturaen for advokatsalæret.  

I den forbindelse behandler vi de regnskabsmæssige bilag iht. bogføringslovens forpligtelser, ligesom vi sender dig et takkebrev.  

Vi behandler dine oplysninger, så længe din sag om testamente er igangværende eller indtil vi bliver informeret om, at Cystisk Fibrose Foreningen ikke længere er betænkt i dit testamente. Derudover i henhold til supplerende lovgivning, fx bogføringsloven.

Vores behandlingshjemmel til den løbende kontakt med dig er Persondataforordningen, Art. 6, stk. 1, f ”legitim interesse”. Du kan altid frabede dig fremtidige henvendelser fra os.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har i vores Persondatapolitik.