Støt os fast

Når du støtter Cystisk Fibrose Foreningen med et fast bidrag, er du med til at skabe bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose. 

Vidste du, at din støtte til velgørende formål er fradragsberettiget? Du får automatisk dit fradrag, når du oplyser os dit cpr. nr. I 2022 kan du få fradrag for op til 17.200 kr.