Støt via arv

Arv er med til at skabe bedre og længere liv til børn og voksne med cystisk fibrose.

Har du og din ægtefælle eller samlever sikret hinanden bedst muligt? Hvem skal arve farmors broche? Vil du gerne betænke et velgørende formål? Uanset om du har familie eller ej, er det en god idé at oprette et testamente. Med et testamente undgår du misforståelser og har indflydelse på, hvad der skal ske med dine værdier, når du går bort. Med et testamente kan du også vælge at fordele din arv mellem din familie og Cystisk Fibrose Foreningen – og i nogle tilfælde kan det ligefrem være en fordel for dine arvinger, at en del af arven går til et velgørende formål.

Når du betænker Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente er du med til at sikre det fortsatte arbejde for gode forhold og behandling for alle med cystisk fibrose, rådgivning og støtte medlemmer og deres pårørende samt forskning inden for cystisk fibrose. Arv går ubeskåret til foreningens arbejde, da vi er fritaget for arveafgift. Du kan selv vælge, om du ønsker at tilgodese foreningen med et bestemt beløb via et legat, en procentdel af arven eller hele formuen. Alle beløb – store som små  – gør en forskel.

I det følgende kan du læse om de forskellige muligheder for at tilgodese Cystisk Fibrose Foreningen, når du går bort – herunder mulighed for gratis at oprette et testamente eller legat online, når du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen.

Indsæt Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente

Hvis du ønsker, at hele din arv eller en procentdel heraf skal tilfalde Cystisk Fibrose Foreningen, er det nødvendigt at oprette et testamente. Det kan du gøre via en advokat eller du kan oprette dit testamente online.

Cystisk Fibrose Foreningen har indgået samarbejde med Dokument24, som tilbyder oprettelse af juridiske dokumenter online. På Dokument24s hjemmeside kan du oprette et testamente – testamentet bliver gratis, når du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen. I formularen bliver du stillet de samme spørgsmål, som en advokat typisk ville stille på et møde. Når du har udfyldt formularen, vil dine svar automatisk blive genereret til et juridisk dokument klar til underskrift.

Dokumentet skal underskrives, før det er gyldigt. Du bestemmer selv, om du vil underskrive legatet foran en notar eller foran vitterlighedsvidner. Det koster cirka 300 kr. at få dokumentet underskrevet foran en notar, mens sidstnævnte ikke koster noget.

Opret gratis testamente via Dokument24 her.

OBS! Dokument24 kan yde service i forbindelse med udfyldelse af formularen, men de yder ikke juridisk rådgivning. Er dit testamente kompliceret eller ønsker du juridisk rådgivning, anbefaler vi, at du kontakter en advokat.

Opret et legat med et bestemt beløb til Cystisk Fibrose Foreningen

Hvis du ønsker at betænke Cystisk Fibrose Foreningen med et bestemt beløb, kan dette gøres ved at oprette et legat. Et legat er i denne sammenhæng et bestemt beløb eller genstand, som man testamenterer til nogen. En legatmodtager modtager altså kun det fastsatte beløb eller genstand og adskiller sig således fra de øvrige arvinger, som arver en bestemt brøkdel af din formue.

Du kan oprette et legat uanset, om du allerede har skrevet testamente eller ej. Hvis du ikke har et testamente i forvejen og opretter et legat til Cystisk Fibrose Foreningen, vil resten af arven blive fordel i henhold til arveloven. Hvis du allerede har oprettet et testamente, vil arven efter dig derimod blive fordelt i henhold til bestemmelserne i testamentet. Legatet vil således blive oprettet som et tillæg til dit nuværende testamente. Det betyder, at legatet til Cystisk Fibrose Foreningen vil supplere dine ønsker i det eksisterende testamente men ikke ændre på det i øvrigt.

Hvis du ønsker at oprette et legat til fordel for Cystisk Fibrose Foreningen kan du gøre det via en advokat eller du kan oprette dit testamente online. Cystisk Fibrose Foreningen har indgået et samarbejde med Legal Desk, som tilbyder oprettelse af juridiske dokumenter online. På Legal Desks hjemmeside kan du gratis oprette et legat til Cystisk Fibrose Foreningen. I formularen bliver du stillet de samme spørgsmål, som en advokat ville stille på et møde. Når du har udfyldt formularen, vil dine svar automatisk blive genereret til et juridisk dokument klar til underskrift. Du kan benytte dig af formularen, uanset om du i forvejen har et testamente eller ej. Dokumentet skal underskrives, før det er gyldigt. Du bestemmer selv, om du vil underskrive legatet foran en notar eller foran vitterlighedsvidner. Det koster cirka 300 kr. at få dokumentet underskrevet hos notar, mens sidstnævnte ikke koster noget.

Opret gratis legat via Legal Desk her.

OBS! Legal Desk kan yde service i forbindelse med udfyldelse af formularen, men de yder ikke juridisk rådgivning. Er dit testamente kompliceret, eller ønsker du juridisk rådgivning, anbefaler vi, at du kontakter en advokat.

30% ordningen – Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde og giv mere til dine arvinger

Det lyder næsten for godt til at være sandt, at dine arvinger kan få mere ud af din arv ved, at du betænker et velgørende formål i dit testamente. Med den såkaldte 30% ordning kan det ikke desto mindre være tilfældet. Om det gælder for dig, afhænger af din relation til dine arvinger. Når du efterlader dig en arv, vil dine arvinger i de fleste tilfælde skulle betale en arveafgift. Arveafgiftens størrelse afhænger af din relation til de enkelte arvinger.

– Ægtefæller og registrerede partnere skal betale 0 % i arveafgift
– Børn, børnebørn og samlevere (i mere end 2 år) skal betale 15 % i arveafgift
– Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer, andre) skal betale 36,25 % i arveafgift
– Velgørende foreninger skal betale 0 % i arveafgift

Hvis du vælger at testamentere 30% af din arv til en velgørende forening, kan du bede denne om at betale den fulde arveafgift for dine øvrige arvinger. Afhængigt af din arvs størrelse og relationen mellem dig og dine arvinger kan denne løsning betyde, at dine arvinger får en større kontant arv, end hvis det fulde beløb blev testamenteret til dem, og så støtter du samtidig et godt formål. Denne løsning er primært relevant for dig, som enten kun efterlader dig arvinger, der skal betale den høje arveafgift på 36,25 %, eller hvis du har en samlet arv på 2.500.000 kr. eller derover. Det skal skrives i dit testamente, at de 30% kun skal gives til den velgørende organisation, såfremt denne accepterer at betale de øvrige arvingers afgift.

I videoen herunder kan du se et konkret eksempel på, hvordan 30 procents løsningen fungerer: