Støt via arv

Arv er med til at skabe bedre og længere liv til børn og voksne med cystisk fibrose.

Hvis du ønsker at tilgodese Cystisk Fibrose Foreningen med en donation, når du går bort, kan du skrive Cystisk Fibrose Foreningen ind i dit testamente. Arv går ubeskåret til foreningens arbejde, da vi er fritaget for arveafgift. Du kan selv vælge, om du ønsker at tilgodese foreningen med et bestemt beløb via et legat, en procentdel af arven eller hele formuen. Alle beløb er meget velkomne.

I det efterfølgende kan du læse om muligheder for at donere til foreningen via din arv:

Indsættelse af foreningen som arving i testamente

Hvis du ønsker at indsætte Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente, kan du gøre det via en advokat, eller du kan oprette dit testamente online.

Cystisk Fibrose Foreningen har indgået samarbejde med Dokument24, hvor du kan oprette testamente online – det er gratis, hvis du betænker Cystisk Fibrose Foreningen i testamentet. Opret gratis testamente online her.

OBS! Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med oprettelsen, er Dokument24 klar ved telefonen. Er dit testamente kompliceret eller ønsker du juridisk rådgivning, anbefaler vi, at du kontakter en advokat.

Dokumentet skal underskrives, før det er gyldigt. Du bestemmer selv, om du vil underskrive legatet foran en notar eller foran vitterlighedsvidner. Det koster cirka 300 kr. at få dokumentet underskrevet foran en notar, mens sidstnævnte ikke koster noget.

Opret et legat eller simpelt testamente online

Cystisk Fibrose Foreningen har indgået et samarbejde med Legal Desk, som er en dansk juridisk internetservice, der hjælper med at udfærdige de nødvendige juridiske dokumenter, så dine ønsker bliver fulgt, når en arv skal fordeles efter dig.

Ved at udfylde denne formular på Legal Desks hjemmeside kan du oprette et legat (eller simpelt testamente) til Cystisk Fibrose Foreningen. Det koster ikke noget at oprette legatet via Legal Desk. I formularen bliver du stillet de samme spørgsmål, som en advokat ville stille på et møde. Når du har udfyldt formularen, vil dine svar automatisk blive genereret til et juridisk dokument klar til underskrift. Du kan benytte dig af formularen, uanset om du i forvejen har et testamente eller ej.

Dokumentet skal underskrives, før det er gyldigt. Du bestemmer selv, om du vil underskrive legatet foran en notar eller foran vitterlighedsvidner. Det koster cirka 300 kr. at få dokumentet underskrevet foran en notar, mens sidstnævnte ikke koster noget.

Legal Desk kan yde service i forbindelse med udfyldelse af formularen, men de yder ikke juridisk rådgivning. På deres hjemmeside kan du finde en masse relevante artikler om arv. Legal Desk bruges af flere indsamlingsorganisationer i Danmark.

OBS! Er dit testamente kompliceret, eller ønsker du juridisk rådgivning, anbefaler vi, at du kontakter en advokat.

Om legater med et bestemt beløb til foreningen

Hvis du ønsker at donere et bestemt beløb til foreningen, kan dette gøres ved at indsætte et såkaldt legat i dit testamente. Et legat er et fastsat beløb eller en bestemt genstand, som man testamenterer til nogen. En legatmodtager modtager altså kun det fastsatte beløb eller den givne genstand og adskiller sig således fra de øvrige arvinger, som arver en bestemt brøkdel af din formue.

Oprettelse af legat hvis du ikke allerede har et testamente

Hvis du ikke har et testamente i forvejen og opretter et legat til Cystisk Fibrose Foreningen, vil dette blive oprettet som et såkaldt ”simpelt testamente”. Det betyder, at der oprettes et testamente, hvor det eneste, der bestemmes, er, at du vælger at give et legat til fordel for Cystisk Fibrose Foreningens arbejde, mens resten af arven vil blive fordelt i henhold til arveloven.

Opret legat via Legal Desk

Oprettelse af legat hvis du allerede har et testamente

Hvis du allerede har oprettet et testamente, vil arven efter dig blive fordelt i henhold til bestemmelserne i testamentet. Legatet vil blive oprettet som et tillæg til dit nuværende testamente. Det betyder, at legatet til Cystisk Fibrose Foreningen vil supplere dine ønsker i det eksisterende testamente men ikke ændre på det i øvrigt.

Opret legat via Legal Desk

30% ordningen – Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde og giv mere til dine arvinger

Det kan umiddelbart lyde selvmodsigende, at du kan donere en del af din arv til en velgørende forening og samtidig sørge for, at dine øvrige arvinger efterlades en større kontant arv. Det kan dog i nogle tilfælde være muligt med den såkaldte 30% løsning.

Når du efterlader dig en arv, vil dine arvinger i de fleste tilfælde skulle betale en arveafgift. Arveafgiftens størrelse afhænger af din relation til de enkelte arvinger.

– Ægtefæller og registrerede partnere skal betale 0 % i arveafgift
– Børn, børnebørn og samlevere (i mere end 2 år) skal betale 15 % i arveafgift
– Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer, andre) skal betale 36,25 % i arveafgift
– Velgørende foreninger skal betale 0 % i arveafgift

Hvis du vælger at testamentere 30% af din arv til en velgørende forening, kan du bede denne om at betale den fulde arveafgift for dine øvrige arvinger. Afhængigt af din arvs størrelse og relationen mellem dig og dine arvinger kan denne løsning betyde, at dine arvinger får en større kontant arv, end hvis det fulde beløb blev testamenteret til dem, og så støtter du samtidig et godt formål. Denne løsning er primært relevant for dig, som enten kun efterlader dig arvinger, der skal betale den høje arveafgift på 36,25 %, eller hvis du har en samlet arv på 2.500.000 kr. eller derover. Det skal skrives i dit testamente, at de 30% kun skal gives til den velgørende organisation, såfremt denne accepterer at betale de øvrige arvingers afgift.

Du kan læse mere om 30 procents løsningen på legaldesk.dk.

I videoen herunder kan du se et konkret eksempel på, hvordan 30 procents løsningen fungerer: