Støt via arv

Arv er med til at skabe bedre og længere liv til børn og voksne med cystisk fibrose. I det følgende kan du læse om de forskellige muligheder for at tilgodese Cystisk Fibrose Foreningen, når du går bort – herunder mulighed for gratis at oprette et legat eller testamente, når du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen.

Uanset om du har familie eller ej, er det en god idé at oprette et testamente. Med et testamente undgår du misforståelser og har indflydelse på, hvad der skal ske med dine værdier, når du går bort. Med et testamente kan du også vælge at fordele din arv mellem din familie og Cystisk Fibrose Foreningen – og i nogle tilfælde kan det ligefrem være en fordel for dine arvinger, at en del af arven går til et velgørende formål.

Når du betænker Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente går beløbet ubeskåret til foreningens arbejde, da vi er fritaget for arveafgift. Du kan selv vælge, om du ønsker at tilgodese foreningen med et bestemt beløb via et legat, en procentdel af arven eller hele formuen. Alle beløb – store som små – gør en forskel.

Opret et legat med et bestemt beløb til Cystisk Fibrose Foreningen

Hvis du ønsker at betænke Cystisk Fibrose Foreningen med et bestemt beløb, kan dette gøres ved at oprette et legat. Et legat er i denne sammenhæng et bestemt beløb eller genstand, som man testamenterer til nogen. En legatmodtager modtager altså kun det fastsatte beløb eller genstand og adskiller sig således fra de øvrige arvinger, som arver en bestemt brøkdel af din formue.

Du kan oprette et legat uanset, om du allerede har skrevet testamente eller ej. Hvis du ikke har et testamente i forvejen og opretter et legat til Cystisk Fibrose Foreningen, vil resten af arven blive fordelt i henhold til arveloven. Hvis du allerede har oprettet et testamente, vil arven efter dig derimod blive fordelt i henhold til bestemmelserne i testamentet. Legatet vil således blive oprettet som et tillæg til dit nuværende testamente. Det betyder, at legatet til Cystisk Fibrose Foreningen vil supplere dine ønsker i det eksisterende testamente men ikke ændre på det i øvrigt.

Hvis du ønsker at oprette et legat til fordel for Cystisk Fibrose Foreningen kan du gøre det via en advokat eller du kan kontakte vores samarbejdspartner Mine Arvinger. Støtter du Cystisk Fibrose Foreningen med et legat på minimum 25.000 kr., udarbejder Mine Arvinger testamentet gratis. Kontakt Mine Arvinger her.

Indsæt Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente

Hvis du ønsker, at hele din arv eller en procentdel heraf skal tilfalde Cystisk Fibrose Foreningen, er det nødvendigt at oprette et testamente. Det kan du gøre via en advokat eller du kan oprette dit testamente hos vores samarbejdspartner Mine Arvinger.

Hos Cystisk Fibrose Foreningen ønsker vi at gøre det så let som muligt for dig at støtte vores arbejde. Derfor har vi indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed Mine Arvinger, som har fokus på oprettelse af juridiske dokumenter. Hos dem foregår al rådgivning af en uddannet jurist, og gennem en gratis rådgivningssamtale kan du blive klogere på, hvordan du kan betænke Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente. Vælger du at betænke vores forening i 30%-løsningen, udarbejder Mine Arvinger testamentet gratis. Du kan læse mere om 30%-løsningen nederst på denne side.

Ønsker du at blive klogere på, hvordan du kan betænke Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente, kan du på Mine Arvingers hjemmeside gratis booke en uforpligtende rådgivningssamtale med en jurist.  Læs mere om oprettelse af testamenter hos Mine Arvinger her.

30% ordningen – Støt Cystisk Fibrose Foreningens arbejde og giv mere til dine arvinger

Det lyder næsten for godt til at være sandt, at dine arvinger kan få mere ud af din arv ved, at du betænker et velgørende formål i dit testamente. Med den såkaldte 30% ordning kan det ikke desto mindre være tilfældet. Om det gælder for dig, afhænger af din relation til dine arvinger. Når du efterlader dig en arv, vil dine arvinger i de fleste tilfælde skulle betale en arveafgift. Arveafgiftens størrelse afhænger af din relation til de enkelte arvinger.

  • Ægtefæller og registrerede partnere skal betale 0 % i arveafgift
  • Børn, børnebørn og samlevere (i mere end 2 år) skal betale 15 % i arveafgift
  • Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer, andre) skal betale 36,25 % i arveafgift
  • Velgørende foreninger skal betale 0 % i arveafgift

Hvis du vælger at testamentere 30% af din arv til en velgørende forening, kan du bede denne om at betale den fulde arveafgift for dine øvrige arvinger. Afhængigt af din arvs størrelse og relationen mellem dig og dine arvinger kan denne løsning betyde, at dine arvinger får en større kontant arv, end hvis det fulde beløb blev testamenteret til dem, og så støtter du samtidig et godt formål. Denne løsning er primært relevant for dig, som kun efterlader dig arvinger, der skal betale den høje arveafgift på 36,25 %. Det skal skrives i dit testamente, at de 30% kun skal gives til den velgørende organisation, såfremt denne accepterer at betale de øvrige arvingers afgift.