Støttede forskningsprojekter i 2022

Cystisk Fibrose Foreningen støtter forskning inden for cystisk fibrose. Herunder kan du læse om de forskningsprojekter, som har modtaget støtte fra foreningen i 2022.

Støttede forskningsprojekter:

Hvordan undgår Pseudomonas-bakterier at blive udryddet af immunforsvaret?

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet forskningsprojektet ”Undersøgelse af det tidlige værts-immunrespons ved Pseudomonas aeruginosa-kolonisering i luftvejsmodeller” med et forskningsstipendie til forskningsassistent Annika Hettich.

Læs mere om forskningsprojektet her.


Markør for langtidsblodsukker falder efter introduktion af Kaftrio

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til Bibi Uhre Nielsen, så hun kunne præsentere sit forskningsprojekt ”Decline in HbA1c during the first year on elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor in the Danish CF population” på North American Cystisk Fibrosis Conference 2022.

Læs mere om Bibis forskning her.


Ændring i pulmonale infektioner i den danske cystisk fibrose kohorte 12 måneder efter start på elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor-behandling

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til Majbritt Jeppesen, så hun kunne præsentere sit forskningsprojekt ”Change in pulmonary infections 12 months after elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor introduction: Results from the Danish National Cystic Fibrosis Cohort” på North American Cystisk Fibrosis Conference 2022.


Læs mere om Majbritts forskning her.


Ændring i leverbiomarkører efter introduktion af elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor:Resultater fra 12 måneders opfølgning i den danske CF-kohorte

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Christine Højte Dahl kunne præsentere sin forskning i projektet ” Ændring i leverbiomarkører efter introduktion af elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor:

Resultater fra 12 måneders opfølgning i den danske CF-kohorte” på North American Cystic Fibrosis Conference 2022.

Læs mere om Christines forskning her.Opgørelse over ændring i lungefunktion efter indførelse af Kaftrio hos de danske cystisk fibrose-patienter.

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Christian Leo-Hansen kunne præsentere sin forskning i projektet  ”Change in Pulmonary Function after Introduction of Elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor: Results from the Danish Cystic Fibrosis Cohort” på North American Cystic Fibrosis Conference 2022. Læs mere om Christians forskning her

Læs mere om Christians forskning her.Bedre forståelse af hvordan infektioner udvikler sig i værten over årtier

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til Akbar Espaillat Fernandez, postdoc ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, så han kunne præsentere sit forskningsprojekt ”Deciphering the adaptive evolution of successful Pseudomonas aeruginosa lineages within persistent bacterial infections” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Akbars forskning her.


Bakteriers vej til resistens i lungerne ved langvarig behandling med antibiotika

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Antonella Colque, PhD ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, kunne præsentere sin forskning  ”Development of antibiotic resistance reveals diverse evolutionary pathways to face the complex and dynamic environment of a long-term treated patient” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs om Antonellas forskning her.


Undervægt relateret til øget mængde adiponectin

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Bibi Uhre Nielsen, Læge og PhD-studerende ved Afdeling For Infektionssygdomme på Rigshospitalet kunne præsentere sin forskning med titlen ”Adiponectin, Glucose Metabolism and Body Composition in Cystic Fibrosis” ved den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Bibi Uhre Nielsens forskning her.


Monitorering af opstart og behandling med Kaftrio

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Christian Leo-Hansen, læge på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, kunne præsentere sit projekt, ”Clinical assessment plan for initiation and follow-up of treatment with Elaxacaftor/tezacaftor/ivacaftor in the Danish cystic fibrosis population”   ved den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs om Christians forskning her.


Viden om interaktioner mellem vært og infektion ved brug af luftvejsmodeller

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Filipa B. Simões, postdoc ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, kunne præsentere sit forskningsprojekt ”Colonization dynamics of Pseudomonas eruginosa clinical isolates in a cystic fibrosis-derived airway model” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Filipas forskning her.


Patienter med kronisk Pseudomonas aeruginosa-infektion har udbredte forandringer i immunsystemet

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Mads Lausen, postdoc ved Klinisk Mikrobiologisk Laboratorium på Rigshospitalet, kunne præsentere sin forskning med abstractet ”Cystic fibrosis patients chronically infected with Pseudomonas aeruginosa have widespread alterations in both innate and adaptive immunity”   ved den europæiske cystisk fibrose-kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs om forskningsprojektet og se video med Mads her.


Hvordan påvirker CFTR-modulatorbehandling de mikrobiologiske fund i luftvejsprøver fra cystisk fibrose patienter?

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Maria Pals Bendixen, PhD-studerende ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, kunne præsentere sit forskningsprojekt ”The effect of dual-CFTR modulators on airway bacteriology in Copenhagen CF patients” på den europæiske cystisk fibrose-kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere her om Marias forskning her.


Creon-indtag og mave-tarm symptomer blandt voksne med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Mette Frahm Olsen, Seniorforsker på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, kunne præsentere sin forskning ”Pancreatic enzyme replacement therapy intake and gastrointestinal symptoms in adults with cystic fibrosis: a cross-sectional study in Copenhagen, Denmark” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Mettes forskning her.


CFTR-modulatorer kan dæmpe neutrofilocytters evne til at skade lungerne

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Peter Østrup Jensen, lektor ved Klinisk Mikrobiologisk Laboratorium på Rigshospitalet, kunne præsentere sin forskning med abstractet “Decreased respiratory burst in circulating neutrophils after initiation of CFTR modulator therapy in cystic fibrosis patients with chronic lung infections” ved den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Peters forskning her.


Lungefunktionsmålinger på danske spæd- og småbørn med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Rikke Mulvad Sandvik, læge på Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet, kunne præsentere sit forskningsprojekt ”Prospective measurement of lung function in 0-4-years-old Danish children with CF” ved den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs om Rikkes forskning her.


At bruge mini-organer til at skabe ny viden om lungeinfektioners udvikling

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Signe Lolle, postdoc ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, kunne præsentere sit projekt ”Using patient derived airway models to study Pseudomonas aeruginosa colonization and infection” ved den europæiske cystisk fibrose kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs om forskningsprojektet og se video med Signe her.


Test af ny metode til påvisning af tidlig bakterieinfektion hos børn

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Hatice Nur Cömert, Medicinstuderende på Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet, kunne præsentere sin forskning med titlen ”Biochemical detection of Pseudomonas Aeruginosa in sputum and urine from children with cystic fibrosis” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Hatices forskning her.


Kombination af bakteriofager og antibiotika har synergistisk effekt på biofilm af bakterien Pseudomonas aeruginosa fra patienter med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Oana Ciofu, professor i antimikrobiel resistens ved Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, kunne præsentere sin forskning med titlen ”Combination of the lytic bacteriophage NP3 with ciprofloxacin has a synergistic effect on biofilms of cystic fibrosis P. aeruginosa isolates” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Oanas forskning her.


Monitorering af lungeinfektioner under implementering af CFTR-modulatorbehandling

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Majbritt Jeppesen, speciallæge i infektionssygdomme på Cystisk Fibrose Center Aarhus, kunne præsentere sin forskning med titlen ” Monitoring of pulmonary infections in the Danish cystic fibrosis cohort during CFTR modulator triple therapy implementation” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Majbritts forskning her.


The cystisk fibroses urine bicarbonate challenge test og Alkalosis induced hypoventilation in Cystisk fibrosis: the importance of efficient renal adaption

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Peder Berg, læge og PhD ved HEALTH på Aarhus Universitet, kunne præsentere sin forskning via to abstracts med titlerne ”The cystic fibroses urine bicarbonate challenge test” og ”Alkalosis-induced hypoventilation in cystic fibrosis: the importance of efficient renal adaption” på den europæiske cystisk fibrose- kongres ECFS 2022 i Rotterdam.

Læs mere om Peders forskning her.