Tilskud til medicin

Her kan du læse om mulighederne for at få tilskud til medicin, når du er forælder til et barn med cystisk fibrose.

Kronikertilskud

Fra 1. januar 2016 er der indført et fast loft for egenbetalingen på udgifter til tilskudsberettiget medicin. Det betyder, at den behandlende læge ikke længere skal ansøge om tilskud. Egenbetalingsloftet udgør 4.030 kr. (2018-tal). Det betyder, at forældrene automatisk modtager 100% tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, som er opgjort i tilskudspriser på over 4.030 kr., jf. Sundhedslovens § 147.

 

Enkelttilskud

Man får tilskud efter Sundhedsloven til de fleste slags medicin, når medicinen er ordineret af en læge. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan man kun få tilskud, hvis man har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet ”enkelttilskud”, jf. Sundhedslovens § 145. Dit barns behandlende Cystisk Fibrose Center søger om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Andre støttemuligheder

Forældre til børn under 18 år med cystisk fibrose kan få dækket egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin, der er ordineret i forbindelse med sygdommen, idet den indregnes i merudgiftsydelsen efter Servicelovens § 41 (læs mere herom under Hjælp til merudgifter). En del kommuner udsteder en medicinbevilling, men beløbet kan også indgå som en del af den månedlige merudgiftsydelse. Kommunen kan efter aftale med forældrene beslutte, at der laves en medicinbevilling eller om beløbet skal udbetales som en del af merudgiftsydelsen.