Tilskud til medicin

Her kan du læse om mulighederne for at få tilskud til medicin, når du er forælder til et barn med cystisk fibrose.

Kronikertilskud

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).
Egenbetalingsloftet udgør 4.435 kr. (2023). Det betyder, at du automatisk modtager 100% tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, som er opgjort i tilskudspriser på over 4.435 kr., jf. Sundhedslovens § 147.

Enkelttilskud

Du får tilskud efter Sundhedsloven til de fleste slags medicin, når medicinen er ordineret af en læge. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan du kun få tilskud, hvis du har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet ”enkelttilskud”, jf. Sundhedslovens § 145. Det behandlende Cystisk Fibrose Center søger om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Andre støttemuligheder

Der kan indgås en aftale (afdragsordning) med apoteket, således at afregning af egenbetaling ikke sker som én samlet indbetaling, men ved månedlige afdrag.
Derudover er der mulighed for at søge om dækning af egenbetalingen til medicin efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 41

Siden er opdateret den 12. april 2023.