Kontanthjælpsloftet

Hvis du modtager kontanthjælp, skal du være opmærksom på reglerne om loft over udbetalingen samt om at man skal opfylde et beskæftigelseskrav.

Loft over udbetaling af offentlig støtte

Fra den 1. oktober 2016 blev kontanthjælpsloftet indført. Det betyder, at der er loft over, hvor meget du maksimalt kan modtage i alt i henholdsvis særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Grænsen for hvad man kan få afhænger blandt andet af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Hvis du kommer over grænsen, påvirker det særlig støtte eller boligydelse, som kan blive nedsat eller helt bortfalde. Selve kontanthjælpen bliver ikke påvirket.

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk.

225-timers reglen

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste tre år, skal du fremover arbejde i mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned eller, hvis du er gift, helt bortfalde. Det er alene ordinært arbejde, der tæller med i opgørelsen af arbejdstimer.

Hvis din ydelse bliver sat ned, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet, får du ret til hele ydelsen igen, når du har arbejdet i mindst 225 timer de seneste 12 kalendermåneder.

Undtagelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke skal opfylde kravet om 225 timers arbejde, hvis jobcentret vurderer, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde i 225 timer inden for 12 kalendermåneder. Hvis jobcentret er ved at vurdere, om du er på vej i ressourceforløb, fleksjob, eller førtidspension, skal du heller ikke opfylde kravet. Endelig skal du ikke opfylde kravet, hvis du er under forrevalidering.

Du kan læse mere om 225-timers reglen på borger.dk.