Sådan søger du om en § 56 aftale

For at søge om en § 56 aftale skal du udfylde en blanket DP 211, som sendes til Jobcentret. Hvis Jobcentret vurderer, at der behov for yderligere dokumentation, vil de indhente en erklæring fra din læge.

Hvor længe gælder aftalen?

Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, som er omfattet af aftalen. Hvis man ikke inden for det seneste år ikke har haft et fravær på mindst 10 dage på grund af sin kroniske eller langvarige lidelse, kan aftalen ikke fornyes, med mindre der er sket væsentlige ændringer i ens situation, arbejdsmæssigt eller helbredsmæssigt.

Ved udløbet af aftalen, skal du søge igen.

Klagemulighed

Hvis du får afslag på at få en § 56 aftale kan du klage over afgørelsen.

Du skal aflevere din klage til Jobcentret senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.