Presse

Ved pressehenvendelser bedes du kontakte:

Helle Ousted, direktør for Cystisk Fibrose Foreningen

Direkte telefon: 22 33 45 49

Mail: ho@cff.dk