Overlevelse efter Lungetranplantation hos cystisk fibrose-patienter fra Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet/København

Af Frederikke Rönsholt, Cand.Med., Ph.D., Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet.

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019.

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Frederikke Rönsholt kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Formål

Formålet er at opgøre overlevelse blandt lungetransplanterede cystisk fibrose-patienter (fra Cystisk Fibrose Centeret på Rigshospitalet/København) og undersøge sammenhængen mellem overlevelse og alder og kronisk lungeinfektion på transplantationstidspunktet.

Resultater

Siden 1995 er 78 cystisk fibrose-patienter fra Rigshospitalet lungetransplanteret. På overlevelseskurverne kan man se, at efter 9 år er 50% af de lungetranplanterede i live. Overlevelsen synes at være uafhængig af alder og kronisk lungeinfektion på transplantationstidspunktet.