Kandidater til bestyrelsen 2018

Bemærk, at listen kan blive opdateret frem to 2 uger før generalforsamlingen. 

Udpegede kandidater (skal ikke vælges på generalforsamlingen)

Udpeget af lokalafdelingen i Region Syddanmark: Ann Klausen
Udpeget af lokalafdelingen i Region Syddanmark: Linda Kirstein Holm
Udpeget af Cystisk Fibrose Centret, AUH Skejby: Overlæge og PhD Hanne Vebert Olesen

Opstillede kandidater (skal vælges på generalforsamlingen)

(klik på den enkelte kandidat for at komme ned til deres beskrivelse)

Kandidater til posten som bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose:
Lars Christian Østergreen
Lone Primdal Kristoffersen

Kandidater til posten som bestyrelsesmedlem:
Sune Schackenfeldt
Lars Christian Østergreen
Mads Pagh Nielsen
Lone Primdal Kristoffersen
Lene Krægpøth Pedersen

Sune Schackenfeldt, Holte (formand for foreningen i 8 år)

Ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem, der er pårørende til en med cystisk fibrose.

Kandidatens tekst om sig selv:

Jeg er 44 år og er far til fire børn i alderen 11 til 5 år. To af dem har Cystisk Fibrose. Jeg er gift med Malene på 17. år. Jeg har været formand for Cystisk Fibrose Foreningen i 8 år. Til daglig er jeg administrerende direktør for Pædagogernes Pensionskasse og har forinden været en årrække som direktør i PFA Pension og konsulent i PA Consulting Group. Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en MBA fra Copenhagen Business School.

Kandidatens motivation for at stille op:

Det helt centrale fokusområde for bestyrelsen i den kommende bestyrelsesperiode er at sikre patienterne adgang til de nye livsvigtige, men omkostningstunge behandlingsformer. Det er desuden væsentligt at sikre, at de to behandlingscentre har de nødvendige ressourcer. Her kan jeg bidrage væsentligt. Jeg er ekstremt dedikeret på Cystisk Fibrose Foreningen. Jeg har i mine 8 år som formand aldrig misset et bestyrelsesmøde og har altid afholdt alle mine udgifter i regi af Foreningen privat.

Lars Christian Østergreen, København (bestyrelsesmedlem i 10 år)

Ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose.

Kandidatens tekst om sig selv:

Jeg har CF og har siddet i Cystisk Fibrose Foreningen i 10 år. Jeg bor i København, hvor jeg dagligt sidder som direktør i en organisation, som arbejder med store events. Pt. planlægger vi World Pride i Kbh 2021. Jeg bor på Vesterbro i Kbh, har en dejlig kæreste og kæmper i fitnesscenter 4 gange ugentligt.

Kandidatens motivation for at stille op:

Jeg synes, det er vigtigt at der i bestyrelsen sidder en CF-patient med erfaring fra både CF-centret og Cystisk Fibrose Foreningen. Jeg vil sikre, at der er fokus på både børn og især voksne CF’ere i foreningens arbejde.

Mads Pagh Nielsen, Klarup (bestyrelsesmedlem i 9 år)

Ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem, der er pårørende til en med cystisk fibrose.

Kandidatens tekst om sig selv:

Jeg er født i 1974, er gift med Heidi, der er gymnasielærer og uddannet inden for bioteknologi. Vi har sammen tre sønner. Vores ældste søn Harald på 10 år har cystisk fibrose og bliver godt behandlet på Skejby Sygehus. Jeg er ansat som lektor og sektionsleder med personaleansvar på Aalborg Universitet og læser sideløbende en kandidatgrad i offentlig ledelse (master of public governance). Var i 2008 medstifter af CF Nordjylland og har her siden været bestyrelsesformand. Jeg har fra 2009 til i dag været lokalafdelingsrepræsentant i CFF’s bestyrelse.

Kandidatens motivation for at stille op:

Det ligger mig meget på sinde at arbejde for foreningens vision om at personer med cystisk fibrose får samme muligheder, livskvalitet og livslængde som andre. Det er vigtigt, at vi som forening fortsat informerer og er aktive og synlige i det politiske landskab, rejser midler til støtte til ny forskning på området, arbejder for at den bedst mulige behandling er til rådighed og samtidig skaber aktiviteter og sikrer hjælp til gavn for både unge og voksne patienter. Jeg vil gerne bidrage til, at der er god gensidig kontakt mellem foreningen og medlemmerne. Det er i denne forbindelse vigtigt, at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. Jeg har de seneste 8 år selv afholdt alle rejse- og personlige omkostninger til deltagelse i CFF bestyrelsesarbejdet og andet i foreningsregi.

Lone Primdal Kristoffersen, Skive (bestyrelsesmedlem i 1 år)

Ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose.

Kandidatens tekst om sig selv:

Jeg er 41 år og har cystisk fibrose. Jeg bor i oplandet til Skive sammen med min ægtefælle og vores to hunde. Behandlingsmæssigt hører jeg til på Rigshospitalet. Til dagligt kører jeg for et cateringfirma. Jeg har siddet i foreningens bestyrelse i 1 år samt i CFF Midtjyllands bestyrelse siden 2014, hvoraf de sidste 2 år har været som formand.

Kandidatens motivation for at stille op:

Jeg ser det som en vigtig opgave, at der sidder en patient i foreningens bestyrelse, som har kontakt både til voksne patienter og forældre i Vest- og Østdanmark. Den kontakt har jeg via mit formandskab i CFF Midtjylland, min behandlingstilknytning til Rigshospitalet og forskellige grupper på de sociale medier. Det er vigtigt, at der sidder en person, som har den brede kontakt og derved kan viderebringe forældrenes og de voksne patienters budskaber til foreningens bestyrelse.

Det er vigtigt for mig at arbejde for, at centrene kan give de bedste forhold til hele patientgruppen. Jeg ser det som en meget væsentlig ting, at der sidder mindst 1 folkevalgt repræsentant fra Jylland i foreningens bestyrelse. Det er også vigtigt for mig at kunne fortsætte med at udbrede kendskabet til cystisk fibrose og være med til at rejse midler til foreningens arbejde. Jeg har i de sidste 20 år sammen med min familie været aktiv på Julemarkedet i Helligåndshuset. I 2017/18 har jeg modtaget ca. 36.000 kr. til Cystisk Fibrose Foreningen gennem mit formandskab i CFF Midtjylland og som medlem af foreningens bestyrelse. Jeg har i de 4 år, jeg har været med i bestyrelsesarbejdet i cystisk fibrose regi deltaget i alle de møder, der har været. Det anser jeg for at være meget væsentligt, når man er folkevalgt.

Lene Krægpøth Pedersen, Stenderup (bestyrelsesmedlem i 1 år)

Ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlem, der er pårørende til en med cystisk fibrose.

Kandidatens tekst om sig selv:

Jeg hedder Lene Krægpøth Pedersen, er 55 år, bor i Bjerre ved Horsens, er gift med Bent, og vi driver et landbrug med malkekvæg. Vi har 2 børn hvor Tina som er yngst, har cystisk fibrose. Tina er 28 år, hun er mor til Oliver som pt. er 10 måneder. Han har ikke cystisk fibrose. Jeg er også moster til Helena på 19 år med cystisk fibrose. Har gennem livet oplevet hvilken forskel der kan være på 2 CF’ere. Når de ikke kan deltage i noget så vigtigt som et familiearrangement begge 2 på samme tid. Har gennem mere end 10 år deltaget i Cystisk Fibrose Foreningens julemarked og de sidste 4 år siddet i CF Midtjyllands bestyrelse.

Kandidatens motivation for at stille op:

Jeg opstiller da jeg gerne vil være med til at sikre forskningen i cystisk fibrose samt at være med til at sikre arrangementer til CF’ere, både børn og voksne, tilbud som socialrådgiver, psykolog, lejre og lignende, samt at give mit bidrag til bestyrelsen med min mening i de drøftelser, der må være i bestyrelsen. Synes det er vigtigt at der er deltagere i bestyrelsen fra hele landet.