Opgørelse over ændring i lungefunktion efter indførelse af Kaftrio hos de danske cystisk fibrose-patienter

Christian Leo-Hansen, læge på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, præsentatrede sin forskning på en poster ved North American Cystisk Fibrosis Conference 2022. Christian har undersøgt CFTR-modulatoren Kaftrios effekt på lungefunktionen hos den danske cystisk fibrose-population i tiden før og efter behandlingsstart. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Christian kunne præsentere sin forskning på konferencen.

Kaftrios gode effekt på lungefunktionen hos cystisk fibrose-patienter er kendt gennem studier med udvalgte patientgrupper. Men hvor meget er øgningen i lungefunktion i hele den danske cystisk fibrose-population egentlig? Bliver den bare bedre over tid, opnår den et stabilt niveau eller falder den langsomt igen?

Det er spørgsmål, som vi ønskede besvaret med en gennemgang af spirometriske data fra de danske patienter på begge Cystisk Fibrose Centre i henholdsvis Aarhus og København.

Monitoreringen af patienterne foregår især ved måling af, hvor meget luft man kan puste ud i første sekund af en hurtig og gennemtvungen udånding. Denne angives i procent af forventet for en lungerask person af samme køn, højde og alder i baggrundsbefolkningen.

Vi sammenlignede forløbene ét år før og ét år efter opstart af kaftrio og undersøgte desuden betydningen af for eksempel alder, genotype, niveauet af lungefunktion ved opstart for hvor meget man steg i funktion.