Omsorgsdage til pårørende til voksne med cystisk fibrose

Her kan du læse om retten til 5 omsorgsdage til pårørende til voksne med alvorlige helbredsmæssige tilstande, som træder i kraft 2. august 2022.

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en lov, der giver lønmodtagere ret til at tage omsorgsorlov 5 dage om året uden løn.  En række organisationer har kæmpet for denne ret gennem flere år, og det er nu lykkedes at få gennemført en ordning.

Med retten til orlov følger dog ikke en økonomisk kompensationsordning, desværre. Men det er et skridt, som vil kunne hjælpe familier, som har en nær pårørende, det vil sige egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Reglerne gælder i forhold til pårørende, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorloven kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Loven træder i kraft 2. august 2022. Reglerne indebærer, at lønmodtagere i perioden fra den 2. august 2022 til 31. december 2022 har ret til 2 dages omsorgsorlov.