Tidligere generalforsamlinger

Her på siden kan du finde videooptagelser, referater og andre relevante bilag fra tidligere afholdte generalforsamlinger i Cystisk Fibrose Foreningen. 

Generalforsamling 2017

Videooptagelse fra generalforsamlingen 2017:

Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 2017
Referat af generalforsamling 2017
Program og dagsorden for generalforsamling 2017
Forslag til nye vedtægter til fremlæggelse på generalforsamling 2017
Specifikation af ændringer i nye vedtægter 2017

Generalforsamling 2016

Videooptagelse fra generalforsamlingen 2016:

Referat af generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Videooptagelse fra generalforsamlingen 2015:

Referat af generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 2013