Vitamin D hos voksne med cystisk fibrose

Inger Mathiesen, cand. med.

Klinik for infektionsmedicin, Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet, København

Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien

 

Vitamin D-mangel er almindeligt blandt CF-patienter og har i andre studier været associeret til lungefunktion og infektionsparametre. I nogle guidelines er et niveau på 75 nmol/l anbefalet. Vi ønskede at evaluere, om vi lever op til behandlingsmålet om årlig måling af vitamin D, og om vitamin D-niveau i blodet er associeret med lungefunktion (%FEV1) og infektionsparametre. Data er opgivet som middelværdi og interkvartil range (), hvis andet ikke er angivet.

Ud af 220 voksne CF-patienter på 18 år eller derover fik i alt 152 patienter målt vitamin D i 2016. Af disse var 23 lungetransplanterede. Hos de ikke-transplanterede var middel vitamin D-niveauet 59 nmol/l (36-73), mens 52 patienter (40%) havde for lavt vitamin D-niveau (< 50 nmol/l). For lungetransplanterede patienter var vitamin D 73 nmol/l (48-87), og otte lungetransplanterede patienter (37%) havde vitamin D under 50 nmol/l.

Der var ingen forskel på, om vitamin D var målt i sommer- eller vintermånederne. I statistisk associationsanalyse (lineær regression) var vitamin D signifikant associeret med lungefunktion; en 10 nmol/l stigning i vitamin D var således associeret med en gennemsnitlig øgning i FEV1 på 1.62 %. Der var ingen sammenhæng mellem infektionsparametre eller infektionsstatus og vitamin D.

Konklusion: Vi kan blive bedre til at leve op til vores standardbehandlingsmål, da 1/3 af den voksne CF kohorte ikke fik målt vitamin D-niveau i 2016. Det højere vitamin D-niveau hos lungetransplanterede kan skyldes, at de måske er bedre til at tager vitamin deres tilskud grundet kronisk brug af prednison og en øget risiko for knogleskørhed. Sammenhængen mellem vitamin D og lungefunktion bør undersøges nærmere.

Se videopræsentation: