Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie

Signe F. Sønderup, specialeansvarlig sygeplejerske

Cystisk Fibrose Center, voksenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien

 

 

 

Jeg har i samarbejde med Søren Sperling været aktiv i forskningsprojektet Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie, primært i del B, hvor 10 patienter har udført daglige lungefunktionsmålinger hjemme i 28 dage, samtidig med IV-antibiotikakur i de første 14 dage. Derudover er patienternes livskvalitet målt på CFQ-R14-spørgeskema og sundhedskompetencespørgeskema.

Efter de 28 dage med hjemme målinger har jeg interviewet alle og spurgt ind til den enkelte patients oplevelse af bl.a. anvendelsen af lungefunktionsapparat, betydning i dagligdagen, herunder fordele og ulemper, deres tillid og tryghed til apparatet, om det har været en ekstra belastning, eller om det har været en støtte, om hjemmemålinger kan hjælpe til at håndtere CF bedre ect. Alle interviews er blevet optaget og transskriberet efterfølgende.