Denitrifikation beskytter anaerobe Pseudomonas aeruginosa biofilmer under colistinbehandling

Laura Line, Human Biologi Cand. studerende

Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet, København

Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien

 

 

Kronisk lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa bakterie er den mest alvorlige komplikation ved cystisk fibrose (CF). Infektionen er kendetegnet ved, at P. aeruginosa gror i biofilm i lungeslim, hvor immunforsvaret forårsager iltsvind, og i stedet bruger P. aeruginosa nitrit til respiration i denitrifikation.

I dette studie har vi fundet, at hvis P. aeruginosa ikke kan bruge de fysiologiske mængder af nitrit til iltfti ånding (denitrifikation), så er drabet med antibiotikaet colistin forhøjet i planktoniske (enkeltcellede) og biofilm (aggregaterede celle) kulturer. Denitrifikation beskytter derfor P. aeruginosa mod colistin. Dette må også være tilfældet ved colistinbehandling af P. aeruginosa lungeinfektion i CF-patienter.