Ansøgningsskema og retningslinjer

Herunder kan du finde ansøgningsskemaer til støtte til forskningsprojekter samt læse vores retningslinjer for foreningens støtte til videnskabelige kongresser.

Ansøgningsskema til stipendier

Ansøgningsfristen for stipendier er 1. september 2017.

Hent ansøgningsskema

Retningslinjer for Cystisk Fibrose Foreningens støtte til videnskabelige kongresser

Retningslinjerne er vedtaget af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse i februar 2017.

Der kan gives tilskud til den europæiske (ECFC), den nordamerikanske(NACFC) Cystisk Fibrose Kongres samt andre CF-relevante kongresser.

Der gives tilskud til:

• Forskere, der har fået abstract godkendt eller er inviteret til kongressen.
• Lederne af CF Centrene på Århus Universitetshospital Skejby og Rigshospitalet, herunder lederen af Klinisk Mikrobiologisk Afsnit.

Tilskuddet fra Cystisk Fibrose Foreningen gives såfremt ansøgeren ikke har mulighed for at opnå dækning af udgiften til kongresdeltagelse på anden vis. Der kan kun gives tilskud til én person pr. abstract og til én kongres pr. abstract.

Såfremt der ikke foreligger særlige forhold/aftaler, har Cystisk Fibrose Foreningen efter konferencen lov til at publicere det/de pågældende abstract(s) i Cystisk Fibrose Foreningens egne medier og som led i vort oplysnings-, PR- og fundraising arbejde.

Ansøgning og bilag

Ansøgning sendes til Cystisk Fibrose Foreningen senest 3 måneder før kongressen. Følgende vedhæftes ansøgning:

• Abstract(s) og/el. invitationsbrev
• Kort let forståeligt resume af abstract eller baggrund for invitationen

Økonomi og udbetaling af tilskud

Cystisk Fibrose Foreningen dækker så vidt det er muligt deltagernes udgifter, hvor det ikke er muligt at få udgiften dækket på anden vis. Der sættes et max beløb pr deltager pr. kongres.

• Fly/tog ol. / economy class el. lign.
• Hotelovernatning tilpasset flyafgange, typisk 3-4 nætter i Europa og 4-5 nætter i USA.

Tilskuddet udbetales når Cystisk Fibrose Foreningen har modtaget kvitteringer for de afholdte udgifter. I særlige tilfælde, hvor en privatperson selv har udlæg, kan der gives et forskud.
Såfremt Cystisk Fibrose Foreningen ikke har modtaget kvitteringer til refusion senest 6 måneder efter kongressen bortfalder retten til tilskud.

Max beløb pr deltager for 2017:

• Europæisk kongres kr. 7.000 pr. deltager til rejse og ophold + evt. registrering
• Nordamerikansk kongres kr. 11.000 pr. deltager til rejse og ophold. + evt. registrering

Fastsættelse af puljebeløb og max beløb pr. deltager for det kommende år

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter puljebeløbet til forskning for det kommende år, på baggrund af foreningens økonomi og indkomne bidrag som er øremærkede til forskning.
Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter ligeledes maxbeløbet for tilskud pr. deltager inden udgangen af det foregående år.

Uddeling af tilskud

Når alle ansøgninger er modtaget (senest 1,5 måned før kongressen) sendes liste med navne på ansøgerne til repræsentanter for lægerådet, som ud fra listen tager stilling til, hvem der skal deltage. Bestyrelsen godkender med udgangspunkt i lægerådets indstilling. Sekretariatet giver svar til ansøgerne senest 1 måned før kongressen.