Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose. Derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen hvert år dansk forskning i sygdommen.

Støtte til præsentation af forskningsprojekter på videnskabelige konferencer

Cystisk Fibrose Foreningen støtter, at danske forskere kan deltage på videnskabelige konferencer for at præsentere deres forskningsprojekter. Der kan gives tilskud til Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference (ECFS), Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACF) samt andre konferencer, der er relevante i forhold til cystisk fibrose. På konferencerne præsenterer forskerne deres arbejde, og de har mulighed for at diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter.

Uddeling af forskningsstipendier

Foreningen uddeler også forskningsstipendier til unge forskere, som derved har mulighed for at igangsætte nye spændende forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende. Stipendierne uddeles hvert år med ansøgningsfrist d 1. september.
Du kan finde ansøgningsskema til stipendiat her. Der skal vedlægges projektbeskrivelse, kort resume samt budget.

Udvælgelsesudvalg

Udvalget består af i alt seks personer. Der udpeges en person til at repræsentere henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Udvalget udvælger alle relevante forskningsprojekter, der bør støttes.

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter rammerne for forskningsstøtten fra år til år. Det er også bestyrelsen, der giver den endelige godkendelse af forskningsstøtte ud fra Lægerådets anbefalinger. Ansøgere får svar på ansøgningen senest ultimo november.

Støttede forskningsprojekter

Støttede projekter i 2018

Stipendier til forskning i cystisk fibrose

Støttede projekter i 2017

Stipendier til forskning i cystisk fibrose
Forskningsprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Sevilla
Videopræsentationer af forskningsprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Sevilla 
Forskningsprojekt som blev præsenteret på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Kongres

Støttede projekter i 2016

Stipendier til forskning i cystisk fibrose
Forskningprojekter som blev præsenteret på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Kongres
Forskningprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Basel, Schweiz

Støttede projekter i 2015

Stipendier til forskning i cystisk fibrose
Forskningprojekter som blev præsenteret på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference
Forskningsprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Bruxelles

Støttede projekter i 2014

Forskningsprojekter som blev præsenteret på internationale cystisk fibrose konferencer

Støttede projekter i 2013

Forskningsprojekter som har modtaget støtte i 2013