Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose. Derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen hvert år dansk forskning i sygdommen.

Støtte til præsentation af forskningsprojekter på videnskabelige konferencer

Cystisk Fibrose Foreningen støtter, at danske forskere kan deltage på videnskabelige konferencer for at præsentere deres forskningsprojekter. Der kan gives tilskud til Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference (ECFS), Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACF) samt andre konferencer, der er relevante i forhold til cystisk fibrose.

På konferencerne præsenterer forskerne deres arbejde, og de har mulighed for at diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter.

Se forskningsvideoer om cystisk fibrose her.

Uddeling af forskningsstipendier

Foreningen uddeler også forskningsstipendier til unge forskere, som derved har mulighed for at igangsætte nye spændende forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende.

Stipendierne uddeles hvert år med ansøgningsfrist d 1. september

Du kan finde ansøgningsskema til stipendiat her. Der skal vedlægges projektbeskrivelse, kort resume samt budget.

Udvælgelsesudvalg

Udvalget består af i alt seks personer. Der udpeges en person til at repræsentere henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Udvalget udvælger alle relevante forskningsprojekter, der bør støttes.

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter rammerne for forskningsstøtten fra år til år. Det er også bestyrelsen, der giver den endelige godkendelse af forskningsstøtte ud fra Lægerådets anbefalinger. Ansøgere får svar på ansøgningen senest ultimo november.

Støttede forskningsprojekter i 2017

I 2017 har foreningen støttet danske læger og forskere med speciale inden for cystisk fibrose, så de kunne deltage i hhv. Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference og Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference, som blev afholdt i Indianapolis, Indiana.

Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference

På Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Sevilla havde 14 af de deltagende læger og forskere posters på konferencen med  præsentation af deres forskningsprojekter inden for cystisk fibrose. Flere af dem præsenterede deres projekter på såkaldte postersessions, hvor der var fokus på forskellige emner inden for cystisk fibrose.

Læs de 14 forskeres resuméer af deres forskningsprojekter her

På konferencen stillede fem af de danske forskere op til videopræsentation, hvor de fortalte om deres forskningsprojekter, herunder hvad baggrunden og formålet med projektet var, og hvordan vi kan bruge den viden til at forbedre vilkårene for patienter med cystisk fibrose i fremtiden.

Se videopræsentationerne her

Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference

En af de danske forskere, der deltog på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference i Indianapolis, havde en posterpræsentation med og skulle præsentere sit forskningsprojekt på konferencen.

Læs resuméet af forskningsprojektet her

Forskningstipendier

Cystisk Fibrose Foreningen har uddelt stipendier til 3 spændende forskningsprojekter inden for cystisk fibrose.

Læs om projekterne her

Tidligere støttede forskningsprojekter

Herunder kan du læse mere om de forskningsprojekter, som foreningen har støttet de tidligere år.

Støttede projekter i 2016

Stipendier til forskning i cystisk fibrose

Forskningprojekter som blev præsenteret på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Kongres

Forskningprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Basel, Schweiz

Støttede projekter i 2015

Forskningsprojekter som blev præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference, Bruxelles (pdf)

Artikel om støtte til udvikling af en smartphone sundhedsapp til patienter med cystisk fibrose (pdf)

Artikel om støtte til forskningsprojekt om hjemmemonitorering af lungefunktion hos patienter med cystisk fibrose (pdf)

Artikel om støtte til forskningsprojekt som afdækker sammenhængen mellem cystisk fibrose, knoglskørhed og inflammation (pdf)

Støttede projekter i 2014

Forskningsprojekter som blev præsenteret på internationale cystisk fibrose konferencer

Støttede projekter i 2013

Forskningsprojekter som har modtaget støtte i 2013