Etiske retningslinjer for samarbejde med medicinalindustrien

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Cystisk Fibrose Foreningen skal opretholde uafhængighed ved samarbejdet. Ethvert samarbejde skal være baseret på skriftlige aftaler, der gøres tilgængelige på Cystisk Fibrose Foreningens hjemmeside.

Økonomisk støtte

  • Støtte fra medicinalindustrien modtages udelukkende til konkrete projekter.
  • Alle aftaler om økonomisk støtte til Cystisk Fibrose Foreningen varetages af foreningens direktør og formand.
  • Økonomisk støtte til Cystisk Fibrose Foreningen må ikke være forbundet med særlige vilkår, bortset fra de økonomiske midlers anvendelse til specifikt formål.
  • Cystisk Fibrose Foreningen må ikke være forbundet med et enkelt medicinalfirma.
  • Den samlede økonomiske støtte fra medicinalindustrien må ikke have et omfang eller en karakter, der kan skabe tvivl om Cystisk Fibrose Foreningens uafhængighed.
  • Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse og ansatte må ikke i egenskab af deres tilknytning til Cystisk Fibrose Foreningen modtage gaver eller ydelser for en værdi over 500 kr.

Omtale af samarbejde med medicinalindustrien

  • Medicinalindustrien må aldrig have bestemmende indflydelse på Cystisk Fibrose Foreningens omtale af samarbejdet eller foreningens omtale af bestemte lægemidler eller behandlingsmetoder.
  • Enhver omtale af samarbejde med Cystisk Fibrose Foreningen samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter konkret aftale med foreningens direktør.
  • Cystisk Fibrose Foreningen omtaler samarbejdet og beløbet på det økonomiske tilskud på organisationens hjemmeside.

Vedtaget af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse august 2015.