Samarbejde med medicinalindustrien

Cystisk Fibrose Foreningen samarbejder med medicinalfirmaer, der bl.a. udvikler præparater og udstyr til patienter med cystisk fibrose.

Samarbejdet følger foreningens etiske retningslinjer for samarbejde med medicinalindustrien, som bl.a. indbefatter at:

  • Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Cystisk Fibrose Foreningen skal opretholde uafhængighed ved samarbejdet.
  • Ethvert samarbejde skal være baseret på skriftlige aftaler, der gøres tilgængelige på Cystisk Fibrose Foreningens hjemmeside.

Se de etiske retningslinjer her

Herunder kan du se en oversigt over de medicinalfirmaer, vi samarbejder med, samt hvilke projekter og aktiviteter i foreningen, som de giver støtte til.

Aktuelle samarbejder og sponsorater

Vertex har støttet forskning inden for cystisk fibrose med 20.000 € i 2016,  25.000 € i 2017, 35.000 € i 2018, 35.000 € i 2019 og 14.150,94 € i 2020. Samarbejdsaftale mellem Vertex og Cystisk Fibrose Foreningen kan hentes her.

Vertex har fra 2016 til 2019 ligeledes støttet Tour de Sjælland med et årligt sponsorat til dækning af deres udgifter. Overskuddet fra Tour de Sjælland blev doneret til Cystisk Fibrose Foreningens arbejde.


Xellia Pharmaceuticals har givet 100.000 kr. til Cystisk Fibrose Foreningens skilejr (2015, 2016 og 2017). Samarbejdsaftale mellem Xellia og Cystisk Fibrose Foreningen kan hentes her.


Samarbejder og sponsorater 2013-2019

Horizon Pharma (nu Chiesi) har givet 3 x 45.000 kr. til foreningens psykologtilbud. Samarbejdsaftale kan hentes her.


Pari har støttet Cystisk Fibrose Foreningens arbejde for oplysning og udbredelse af kendskab til cystik fibrose.


Roche har ydet økonomisk støtte til produktion af informationsmateriale om sygdommen cystisk fibrose samt Cystisk Fibrose Foreningens funktion.


PTC Therapeutics har støttet forskning inden for cystisk fibrose.


Actavis (tidligere Forest) har støttet Cystisk Fibrose Foreningens husstandsomdelte oplysnings- og indsamlingskampagner i 2013 og 2014.


Gilead har givet et sponsorat på 18.500 kr. til et video/web-projekt.


Specific Pharma har givet to sponsorater à 6.000 kr.