Medlemskab

Et medlemskab hos Cystisk Fibrose Foreningen henvender sig primært til dig, som har tilknytning til cystisk fibrose.

Som medlem af Cystisk Fibrose Foreningen har du mulighed for at gøre brug af vores medlemstilbud, og du er samtidig med til at støtte, at foreningen kan øge kendskabet til cystisk fibrose via medierne, at vi kan støtte forskning i cystisk fibrose, og at vi kan kæmpe patientpolitiske sager til fordel for børn og voksne med cystisk fibrose. Derudover har du stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling (én stemme per medlemskab).

Nogle af de aktiviteter vi tilbyder foreningens medlemmer er bl.a.:

  • Socialrådgivning
  • Psykologhjælp
  • Informations- og netværksmøder
  • Online kurser
  • Weekendkursus for familier med cystisk fibrose
  • Informations- og oplysningsmaterialer og opdatering af cff.dk

Derudover uddeler vi midler til de to Cystisk Fibrose Centre til aktiviteter for indlagte med cystisk fibrose. En gang om året uddeler vi også legatet ‘Gode dage’ til børn og voksne med cystisk fibrose.

Medlemskab

Vi har to typer af medlemskab:

  • Personligt medlemskab (dækker det enkelte medlem)
  • Familiemedlemskab (dækker husstanden)

Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori du indmeldes. Kontingentet forfalder helårligt i februar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter i den første følgende februar måned.

Bliv medlem her

Ændring til medlemskab

Har du ændringer til dit medlemskab, f.eks. adresseændringer, ny e-mail eller telefonnummer m.m., oplyses dette via henvendelse til foreningens sekretariat.

Opsigelse

Dit medlemskab følger kalenderåret. Udmeldelse sker via henvendelse til foreningens sekretariat.