Bestyrelse og lægeråd

Herunder kan du se medlemmerne af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse og lægeråd.

Foreningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Sune Schackenfeldt, formand
 • Lise Jahn Kraglund, næstformand
 • Jørgen Bardenfleth
 • Amanda Bibelheimer
 • Camilla Beer Arnsberg
 • Lone Kristoffersen
 • Kathrine Olesen
 • Niels Høiby
 • Hanne Vebert Olesen

Suppleanter:

 • Jane Nonboe
 • Jan Vejling

Følgende bestyrelsesmedlemmer er udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne øst og vest for Storebælt:

 • Lone Kristoffersen
  (udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne vest for Storebælt)
 • Kathrine Olesen
 • (udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne øst for Storebælt)

Bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes via e-mail til: info@cff.dk.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i organisationen kan findes her.

Foreningens lægeråd

Medlemmer af lægerådet:

 • Terese Katzenstein (Rigshospitalet)
 • Marianne Skov, afdelingslæge, Ph.D. (Rigshospitalet)
 • Helle Krogh Johansen, overlæge, dr.med., lektor (Rigshospitalet)
 • Hanne vebert Olesen, overlæge, Ph.D (Aarhus Universitetshospital, Skejby)
 • Søren Jensen Fangel (Aarhus Universitetshospital, Skejby)