Translarna

Translarna er et produkt, der er i fase 3 forsøg til behandling af cystisk fibrose-patienter, som har mindst én klasse I mutation. Behandlingen med Translarna vil kun være virksom for de cystisk fibrose-patienter, som netop har en klasse I mutation. Mutationerne er kendetegnet ved, at de typisk ender på X i deres betegnelse (G542X, W1282X, R553X osv.).

Læs mere om mutationsklasserne og deres betydning for sygdommen

Læs mere om basaldefekten ved cystisk fibrose

Gruppen af klasse I mutationer udgør ca. 8 % af cystisk fibrose patienterne og kaldes generelt for STOP- eller nonsense-mutationer. Det grundliggende problem ved mutationerne er, at cellerne ikke kan producere et CFTR-protein på grund af et for tidligt stopsignal langs den kode, der laver proteinet inde i cellerne.

Hvad er det aktive stof i Translarna, og hvordan virker det?

Man har gennem en årrække arbejdet på stoffer, som skal få cellerne til at ignorere det for tidlige stopsignal ved nonsense-mutationerne. Et af stofferne har i udviklingsfasen været navngivet PTC124.

I dag er det markedsført under navnet Ataluren (Translarna) og er godkendt i Europa til behandling af sygdommen Duchennes muskeldystrofi, der også er kendetegnet ved en nonsense-mutation i cellerne.

Translarna gives som en pille i daglige doser, og det får dannelsen/læsningen af proteinet inde i cellerne til at ignorere det for tidlige stopsignal, så der kan dannes et næsten funktionsdygtigt protein.

Forklaring til figur:

’Normal Translation’: Normal læsning/dannelse af CFTR-proteinet i cellerne, som det sker hos raske personer.

’Incomplete Translation’: Ufuldstændig læsning/ingen dannelsen af CFTR-proteinet pga. et for tidligt stopsignal (’premature stop signal’) inde i cellerne, som det sker hos cystisk fibrose patienter med klasse I mutationer.

’Ataluren Facilitated Translation’: Behandling af cystisk fibrose-patienter med en klasse I (nonsense) mutation. Ataluren (Translarna) påvirker dannelsen af CFTR-proteinet. Det tidlige stopsignal ignoreres, og proteinet kan nu dannes hos patienterne og placere sig ved cellevægen, hvor det fungerer delvist.

Om forsøg med Translarna (Ataluren)

Man er i øjeblikket i slutfasen med et stort muliticenterforsøg med Translarna.  De foreløbige resultater viser, at:

  • Omfanget at akutte forværringer (exerbationer) reduceres med 40% hos patienterne.
  • Lungefunktionen udtrykt ved FEV1 stiger 3-5%.
  • Der er individuelle variationer af behandlingseffekten.
  • Ikke alle oplever lungefunktionsstigninger, men de behandlede patienter falder generelt ikke i lungefunktion over tid sammenlignet med de patienter, som ikke får behandling.
  • Patienterne får en bedre fordøjelse og vægtforøgelse.

Målgruppen for behandling med Translarna

Gruppen af klasse I mutationer har sit udspring i området omkring Israel. I Europa har ca. 8 % af patienterne har mindst én klasse I mutation.

I Danmark er målgruppen ca. 20 patienter.

Status for behandling med Translarna

Translarna er endnu ikke godkendt til behandling af cystisk fibrose.