Kunne du tænke dig at stille op til Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse?

Herunder kan du læse mere om opgaverne i bestyrelsen, men du er også meget velkommen til at kontakte direktør Helle Ousted på telefon 22334549, hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere om hvervet.

Bestyrelsens opgaver

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen. Beslutningerne tages typisk på baggrund af oplæg fra foreningens direktør, arbejdsgrupper eller stående udvalg. De fleste beslutninger tages på bestyrelsesmøderne efter grundig drøftelse, men der kan også være behov, for at der tages beslutninger via mail mellem møderne.

Typiske løbende opgaver for bestyrelsen:

  • Konstituere sig med formand og næstformand
  • Beslutte foreningens målsætning og vision (ca. hvert femte år)
  • Godkende foreningens årlige budget, herunder godkende igangsættelse af større projekter
  • Godkende og underskrive foreningens årlige regnskab før endelig godkendelse på Generalforsamlingen
  • Godkende forskningsbevillinger, oftest efter indstilling fra forskningsudvalget
  • Ved behov indstille vedtægtsforslag til vedtagelse på Generalforsamlingen

Bestyrelsen bliver løbende orienteret om foreningens arbejde på bestyrelsesmøderne og ved behov også på mail mellem møderne.

Antal møder og hvordan de afholdes

Der afholdes typisk 4 bestyrelsesmøder årligt og et heldags bestyrelsesseminar en gang hvert andet år, hvor vi går i dybden med udvalgte emner.

Bestyrelsesmøderne holdes typisk på Zoom, men kan også afholdes fysisk i Taastrup eller i Aarhus. Det vil altid være muligt at deltage online. Bestyrelsesseminaret holdes fysisk skiftevis i Taastrup og i Aarhus.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular. Kan udfyldes her senest seks uger før Generalforsamlingen.

For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på tlf.: 4371 4344 eller på e-mail: kontor@cff.dk.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest d. 29. marts 2023. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til de to bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Du kan se de opstillede kandidater her.