Organdonationskampagner

Hos Cystisk Fibrose Foreningen synes vi, at det er vigtigt at sætte fokus på vigtigheden af at tage stilling til organdonation. Det gør vi, fordi flere med cystisk fibrose på et tidspunkt får brug for en organtransplantation for at overleve. Foreningen deltager derfor aktivt i flere organdonationskampagner.

Organdonationsdag i Danmark

I Danmark bliver der afholdt organdonationsdag hvert år den anden lørdag i oktober. Dansk Center for Organdonation fungerer som sekretariat for dagen og bidrager med materialer, idéer og eventkalender over alle de initiativer, der igangsættes på tværs af landet i forbindelse med organdonationsdagen. Både foreninger, sygehuse og private deltager i dagen med forskellige tiltag, der har til formål at sætte fokus på organdonation og skabe dialog og debat om emnet.

Cystisk Fibrose Foreningen deltager i organdonationsdagen, fordi vi ønsker at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at man tager stilling til organdonation. Det gør vi bl.a. ved at dele historier om personer med cystisk fibrose, der har haft brug for et organ for at overleve samt med kampagnen ‘Den gule organ-and’, hvor små gule ænder kommer til at pryde gadebilledet landet over og skal fungere som budbringere af det vigtige budskab.

Læs mere om Den gule organand her.

Læs, hvordan det gik med Cystisk Fibrose Foreningens organdonationskampagne 2018 her.

I forbindelse med Organdonationsdagen 2018 lavede TV2 Echo denne dokumentar med Michael Olesen, som har cystisk fibrose:

TV2 Echos minidokumentar om Michael Olesen, der fik nye lunger som følge af cystisk fibrose

 

Giv Livet Videre

I foråret 2015 gennemførte Oplysning om Organdonation sammen med en række organisationer, heriblandt Cystisk Fibrose Foreningen, kampagnen ‘Giv Livet Videre’.

Det var en stor kampagne med annoncer i trykte medier, outdoor og online. I uge 26 havde TV2 GO’MORGEN og GO’AFTEN DANMARK stort fokus på organtransplantation og kampagnen ‘Giv Livet Videre’. I den uge tilmeldte mere end 13.000 personer sig donorregistret.

I Cystisk Fibrose Foreningen kombinerede vi kampagnen med fortællinger fra ni af foreningens medlemmer, som har cystisk fibrose og enten har fået nyt/nye organer eller ventede på organer.

Stor tak til Jonas, Isabella, Torben, Martin, Christian, Mia, Stine, Michael, Michelle og Martin
for at fortælle deres historie. Isabella og Christian ventede på nye lunger, da kampagnen kørte,
og fik efterfølgende transplanteret nye lunger, men desværre er de ikke blandt os længere.

I 2018 laves kampagnen igen – denne gang med titlen ‘Gav Livet Videre’, hvor det er personer, der har doneret deres organer og derved gav livet videre, der hædres og sættes i fokus.

Her kan du læse historier om personer med cystisk fibrose, der har fået en organtransplantation