Indsamlingsoversigt

Cystisk Fibrose Foreningen gennemfører løbende indsamlinger til foreningens arbejde og specifikke formål. Herunder kan du se en oversigt over indsamlingsaktiviteterne. 

Indsamlingsnævnet er orienteret om foreningens indsamlinger af nedenstående typer via journalnr. 15-921-00065. På Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du se en liste over indsamlinger, som er anmeldt til Indsamlingsnævnet samt de organisationer, m.v., som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse efter de gældende indsamlingsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

Cystisk Fibrose Foreningens indsamlingsaktiviteter

Mobile Pay

Indsamling via Mobile Pay sker til telefonnummer 25 37 70 30. Dette nummer bruges på pjecer, videoer, cystiskfibrose.dk samt online annoncer på Facebook.

Cystiskfibrose.dk

På foreningens hjemmeside cystiskfibrose.dk er det altid muligt
at donere til foreningens arbejde.

Direct mail

Direct mail kampagne uddeles i november og december til
husstande i hele landet, med donationsmulighed på giro
nr. 6404383.

Egenindsamlinger og samarbejdspartnere

Betternow.com

På betternow.com gennemføres løbende egenindsamlinger til foreningens arbejde.

Charii.com

På Charii.com kan du støtte foreningens arbejde og specifikke formål.

Cruise for a Cure

Cruise for a Cure arrangerer hvert år i april en tour med indsamling til forskning i cystisk fibrose.

Tour de Sjælland

Tour de Sjælland indsamler midler til foreningens arbejde via virksomhedssponsorater.

Vesløs loppemarked

Vesløs loppemarked afholdes en gang om året, hvor overskuddet går til forskning i cystisk fibrose.

BNicer

BNicer er en online handelsplatform, hvor du kan foretage indkøb og samtidig støtte en vegørende forening, herunder Cystisk Fibrose Foreningen. En vis procentdel af købssummen går til det velgørende formål.

Drugstars

Drugstars er en ny app, der donerer til velgørenhed, for hver gang du husker at tage din medicin. Du får point i app’en, når du tager din medicin. Disse stjerner bliver vekslet til rigtige penge, når du vælger at donere dem til en bestemt forening, f.eks. Cystisk Fibrose Foreningen.

Andre fundraisingaktiviteter

 

Lokalafdeling Syddanmark

Der holdes Kandis-koncert d. 8. oktober i Hejnsvig, hvor overskuddet går til lokalt arbejde og foreningens arbejde generelt.