Indsamlingsoversigt

Cystisk Fibrose Foreningen gennemfører løbende indsamlinger til foreningens arbejde og specifikke formål. Herunder kan du se en oversigt over indsamlingsaktiviteterne. 

Indsamlingsnævnet er orienteret om foreningens indsamlinger af nedenstående typer via journalnr. 15-921-00065. På Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du se en liste over indsamlinger, som er anmeldt til Indsamlingsnævnet samt de organisationer, m.v., som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse efter de gældende indsamlingsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

Cystisk Fibrose Foreningens indsamlingsaktiviteter

Mobile Pay

Indsamling via Mobile Pay sker på nr. 56 168. Dette nummer bruges på pjecer, videoer, cystiskfibrose.dk samt online annoncer på Facebook.

Cystiskfibrose.dk

På foreningens hjemmeside cystiskfibrose.dk er det altid muligt
at donere til foreningens arbejde.

Direct mail

Direct mail kampagne udsendes i november og december til
husstande i hele landet, med donationsmulighed på giro
nr. 6404383.

Egenindsamlinger og samarbejdspartnere

Indsamling.cystiskfibrose.dk/BetterNow.org

Der gennemføres løbende egenindsamlinger til foreningens arbejde på indsamlingsplatformen BetterNow, der ligger bag indsamling.cystiskfibrose.dk 

SKRIDT FOR SKRIDT

Cystisk Fibrose Foreningen arrangerer hver september måned et virtuelt walk/run med egenindsamling til Cystisk Fibrose Foreningens generelle arbejde. Startpakker sælges i 2021 via KrixRun.dk/VirtualRun.dk. Indsamlingen foregår på BetterNow via indsamling.cystiskfibrose.dk. Læs mere her.

Lok Påskeharen Frem

Op til påske afholdes det virtuelle indsamlingsevent Lok Påskeharen Frem, hvor deltageren gennemfører egenindsamlinger på BetterNow via indsamling.cystiskfibrose.dk. Læs mere her.

Facebook Fundraiser

Facebookbrugere har ligeledes mulighed for at samle ind via Facebook Fundraiser. 

Billund Lufthavn

I 2018 indgik Cystisk Fibrose Foreningen en 3-årig samarbejdsaftale med Billund Lufthavn med opstilling af indsamlingsmontre i lufthavnen, der tømmes og optælles en gang årligt. Billund Lufthavn fordobler det indsamlede beløb. Både det indsamlede beløb og det beløb Billund Lufthavn lægger oveni går til børn med cystisk fibrose og deres familier. Den oprindelige aftale omfattede perioden 2019-2021, men blev  på grund af corona-pandemien blevet forlænget til og med 2023. I 2022 blev samarbejdet med Billund Lufthavn udvidet idet rejsende nu også kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen, når de tømmer deres vandflasker og afleverer den i Security. 

Cruise for a Cure

Cruise for a Cure arrangerer hvert år i april en tour med indsamling til forskning i cystisk fibrose.

 

Andre fundraisingaktiviteter

OK Benzin

Cystisk Fibrose Foreningen har sponsoraftale med OK Benzin, så kunder gratis kan støtte foreningen med 5 ører pr. liter brændstof. Læs mere her.  

Julemarked i Helligåndshuset

Sidste weekend i november afholdes foreningens traditionsrige julemarked i Helligåndshuset i København. Overskuddet fra salget i de forskellige boder går til foreningens arbejde. Regnskab for tombolaen kan se her. 

Tidligere afholdte fundraisingaktiviteter

Roundtable Danmark

Roundtable Danmark samler ind til Cystisk Fibrose Foreningens arbejde fra august 2020 til juli 2021. Indsamlingen foregår via salg af pins, mønter og lotteri. 

Indsamling på Dragonen i Give

Fra d. 26. november til d. 31. december 2021 vil der være opstillet en indsamlingsbøsse på værtshuset Dragonen 2017 Aps på Torvet 8, 7323 Give. 

Drugstars

Drugstars var en app, der hjalp brugeren med at huske at tage medicin. For hver gang en bruger registrerede indtag af medicin gav DrugStars brugeren point i form af stjerner. Disse stjerner blev vekslet til rigtige penge, der blev uddelt af DrugStars til den patientforeningen, brugeren havde valgt at tilgodese. 

Lokalafdeling Syddanmark

Lokalafdelingen sælger skrabejulekalendere, hvor overskuddet går til lokalafdelingens og foreningens arbejde.

YOU RUN

Cystisk Fibrose Foreningen deltager i YouRun, hvor private deltager og opretter indsamlinger via betternow.com.

Tour de Sjælland

Tour de Sjælland indsamler midler til foreningens arbejde via virksomhedssponsorater.

MC-event

Hit The Road MC arrangerer til maj en MC-tur til støtte for børn med cystisk fibrose. Der vil bl.a. være indsamling via betternow.com, salg af merchandise og lotteri.

Højer Fåremarked

Ved Højer Fåremarked bliver der indsamlet midler til forskning i cystisk fibrose.

Jumping Fitness event

CIF Fitness afholder et Jumping Fitness event i april 2018, hvor de indsamlede midler går til foreningens arbejde.

Spinning event

Struer Fitness afholdte et 12 timers spinning event i november 2017, hvor de indsamlede midler gik til foreningens ‘Gode dage’ legater.