Indsamlingsoversigt

Cystisk Fibrose Foreningen gennemfører løbende indsamlinger til foreningens arbejde og specifikke formål. Herunder kan du se en oversigt over indsamlingsaktiviteterne. 

Indsamlingsnævnet er orienteret om foreningens indsamlinger af nedenstående typer via journalnr. 15-921-00065. På Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du se en liste over indsamlinger, som er anmeldt til Indsamlingsnævnet samt de organisationer, m.v., som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse efter de gældende indsamlingsregler, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

Cystisk Fibrose Foreningens indsamlingsaktiviteter

Mobile Pay

Indsamling via Mobile Pay sker på nr. 56 168. Dette nummer bruges på pjecer, videoer, cystiskfibrose.dk samt online annoncer på Facebook.

Cystiskfibrose.dk

På foreningens hjemmeside cystiskfibrose.dk er det altid muligt
at donere til foreningens arbejde.

Direct mail

Direct mail kampagne udsendes i november og december til
husstande i hele landet, med donationsmulighed på giro
nr. 6404383.

Egenindsamlinger og samarbejdspartnere

Betternow.com

På betternow.com gennemføres løbende egenindsamlinger til foreningens arbejde.

YOU RUN

Cystisk Fibrose Foreningen deltager i YouRun, hvor private deltager og opretter indsamlinger via betternow.com.

Cruise for a Cure

Cruise for a Cure arrangerer hvert år i april en tour med indsamling til forskning i cystisk fibrose.

Roundtable Danmark

Roundtable Danmark samler ind til Cystisk Fibrose Foreningens arbejde fra august 2020 til juli 2021. Indsamlingen voregår via salg af pins, mønter og lotteri. 

Andre fundraisingaktiviteter

Drugstars

Drugstars er en app, der donerer til velgørenhed, for hver gang du husker at tage din medicin. Du får point i app’en, når du tager din medicin. Disse stjerner bliver vekslet til rigtige penge, når du vælger at donere dem til en bestemt forening, f.eks. Cystisk Fibrose Foreningen.

Lokalafdeling Syddanmark

Lokalafdelingen sælger skrabejulekalendere, hvor overskuddet går til lokalafdelingens og foreningens arbejde.

Julemarked i Helligåndshuset

Sidste weekend i november afholdes foreningens traditionsrige julemarked i Helligåndshuset i København. Overskuddet fra salget i de forskellige boder går til foreningens arbejde. Regnskab for tombolaen kan se her. 

Tidligere afholdte fundraisingaktiviteter

Tour de Sjælland

Tour de Sjælland indsamler midler til foreningens arbejde via virksomhedssponsorater.

MC-event

Hit The Road MC arrangerer til maj en MC-tur til støtte for børn med cystisk fibrose. Der vil bl.a. være indsamling via betternow.com, salg af merchandise og lotteri.

Højer Fåremarked

Ved Højer Fåremarked bliver der indsamlet midler til forskning i cystisk fibrose.

Jumping Fitness event

CIF Fitness afholder et Jumping Fitness event i april 2018, hvor de indsamlede midler går til foreningens arbejde.

Spinning event

Struer Fitness afholdte et 12 timers spinning event i november 2017, hvor de indsamlede midler gik til foreningens ‘Gode dage’ legater.