Impact of bronchoalveolar lavage and related treatment on clinical outcomes in children with cystic fibrosis based on increases in the lung clearance index

Baggrund

I dag overvåger man lungefunktionen blandt patienter med Cystisk Fibrose (CF) med pusteprøve (spirometri) fra 5-6 års alderen, hvor mange har normale eller næsten normale værdier. Multiple breath washout (MBW) er en lungefunktionsmetode, som er mere følsom end pusteprøven for tidlig lungeskade hos patienter med CF. Langt de fleste patienter med CF har abnorme MBW værdier ved 5-6 års alderen, hvilket stemmer bedre overens med de forandringer som man typisk ser på CT-skanninger. Vores hypotese er, at MBW muliggør tidlig opsporing af begyndende lungeforværring, som vil tillade tidlig behandling og dermed forebyggelse af blivende lungeskader. I dette studie har vi derfor undersøgt om vi kan optimere klinisk overvågning og behandling af lungesygdom blandt skolebørn med CF ved hjælp af MBW metoden.

Metode

Vi gennemførte et randomiseret forsøg med en kontrolgruppe og en interventionsgruppe, hvor alle udførte MBW hver tredje måned i 2 år. I kontrolgruppen blev de behandlende læger ikke informeret om MBW resultatet (blindet), hvorfor kontrolgruppen modtog vanlig behandling. I interventionsgruppen handlede vi på MBW resultatet; såfremt værdierne blev markant forværret udførte vi et lungeskyl med henblik på at finde de bakterier/svampe mv., som kunne forklare forværringen. Fandt vi sådanne, behandlede vi dem intensivt.

Resultater

29 patienter mellem 5 og 18 år gennemførte studiet, heraf 14 i kontrolgruppen og 15 i interventionsgruppen. Som ventet blev der udført flere lungeskyl og givet mere behandling i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. På trods af dette udviklede lungefunktionen målt ved pusteprøve (spirometri), helbredsscore (spørgeskema) og CT-skannings-score sig ens i begge grupper.

Konklusion

Den valgte intervention med lungeskyl og behandling baseret på MBW resultater medførte ikke en gavnlig effekt på pusteprøve (spirometri), helbredsscore (spørgeskema) og CT-skannings-score blandt skolebørn med CF. Dette kan muligvis forklares ved at patienterne, der deltog i dette studie, var relativt lungeraske og modtog ganske meget behandling uanset behandlingsgruppe. Hvordan MBW bedst kan anvendes til overvågning af lungefunktion blandt børn med CF skal derfor undersøges nærmere i fremtidige studier.