Iltoptagelsestest kan godt gennemføres af børn fra seksårsalderen

Af Lue Katrine Drasbæk Philipsen, Specialiseret kliniker, Fysioterapeut, Dansk BørneLunge Center og Cystisk Fibrose Centeret.

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019.

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Lue Katrine Drasbæk Philipsen kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Der er videnskabelige artikler, der beskriver, at det er særligt udfordrende at udføre reliable iltoptagelsestest (CPET) på børn mellem 6-12 år. Fysioterapeut Lue Phillipsen fra Cystisk Fibrose Centeret på Rigshospitalet har med dette projekt udfordret denne holdning. Hun har nemlig lavet iltoptagelsestest med 12 børn med cystisk fibrose, som alle var under 12 år, og testen viste, at alle børnene godt kunne gennemføre testen med god kvalitet.

Fremgangsmåden i undersøgelsen var, at de 12 børn med cystisk fibrose i aldersgruppen 6-12 år gennemførte en CPET på en børnecykel iført maske. Inden børnene begyndte at cykle, blev de grundigt instrueret i, hvad testen gik ud på, og hvordan den skulle gennemføres.

Alle børn fulgte instruktionerne, gennemførte og klarede testen godt. Som Lue Phillipsen også konkluderer i videoen, så viser undersøgelsen, at CPET godt kan gennemføres af børn fra seksårsalderen, når de har fået grundig instruktion og bruger udstyr, som matcher deres alder. Derudover vurderer Lue Phillipsen, at CPET potentielt kan være et brugbart monitoreringsværktøj ifm., at der gives ny behandling med CFTR-modulatorer.

Se Lue Katrine Drasbæk Philipsens præsentation af projektet her: