Legetøj og slik

Cystisk fibrose er forbundet med en del besøg på hospitalet – dels fordi personer med cystisk fibrose skal til månedlige kontroller på et af de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark, og dels fordi det kan være nødvendigt med indlæggelser, hvis man skal i behandling for en bakteriel infektion.

Cystisk Fibrose Foreningen uddeler legetøj og slik til børn med cystisk fibrose på de to Cystisk Fibrose Centre på Aarhus Universitetshospital Skejby og Rigshospitalet, når de er til kontrol eller er indlagt i forbindelse med behandling.

Vi håber, at legetøjet og slikket kan bidrage til at gøre hospitalsopholdet mere positivt. Personalet på de to Cystisk Fibrose Centre fortæller, at det vækker stor glæde, når det bliver uddelt til børnene.

Uddeling af legetøj og slik er en del af Cystisk Fibrose Foreningens projekt ’Positive oplevelser’, hvor vi udover at uddele legetøj og slik til børn med cystisk fibrose også uddeler Bimle-bamser til nyfødte og gavekort til de unge og voksne med cystisk fibrose, når de er indlagt. Derudover uddeler vi også legatet ’Gode dage’, som er til lidt større oplevelser til dem, som er ekstra hårdt ramt af cystisk fibrose eller ikke kan deltage i foreningens øvrige aktiviteter.

Cystisk Fibrose Foreningen har desuden et samarbejde med Legekæden i Horsens, der støtter op om projektet ved at tilbyde 50% oveni i det beløb, der købes legetøj for, så der bliver endnu mere legetøj til børnene på de to Cystisk Fibrose Centre.

Projekt ‘Positive oplevelser’ er støttet af Billund lufthavn, Hoffmann og Husmans Fond, Foundation Juchum, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Simon Spies Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Snedkermester Axel Wichmann, fru Else Wichmanns fond, Lemvigh-Müller Fonden, Købmand Inger Bonnens Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Club La Santa, Legekæden Horsens samt flere andre fonde, virksomheder og privatpersoner.

Tak til alle sponsorerne!