Effekten af ceftazidim-avibactam til biofilm af AmpC hyperproducere Pseudomonas aeruginosa

Af Wang Hengzhuang, ph.d og Postdoc, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019.

Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Wang Hengzhuang kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Projektbeskrivelse

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge effekten af ceftazidim og dets kombination med β-lactamasehæmmere på AmpC hyperproducerne P. aeruginosa biofilmer i cystisk fibrose-patienter.

I denne undersøgelse viste resultaterne, at tolerancen og resistensen af β-lactamase-overproducerende biofilmer sandsynligvis skyldes akkumulering af β-lactamase i biofilmmatrix, som kan hydrolyse β-lactamantibiotika, som svækker diffusionen gennem biofilm.

β-lactam antibiotika kombineret med β-lactamasehæmmere kan være nyttigt til behandling for biofilm-infektioner hos cystisk fibrose-patienter.