Vi støtter forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose. Derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen hvert år dansk forskning i sygdommen.

Støtte til præsentation af forskningsprojekter på videnskabelige konferencer

Cystisk Fibrose Foreningen støtter, at danske forskere kan deltage på videnskabelige konferencer for at præsentere deres forskningsprojekter. Der kan gives tilskud til Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference (ECFS), Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACF) samt andre konferencer, der er relevante i forhold til cystisk fibrose. På konferencerne præsenterer forskerne deres arbejde, og de har mulighed for at diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilskud til kongresserne her.

Uddeling af forskningsstipendier

Foreningen uddeler også forskningsstipendier til unge forskere, som derved har mulighed for at igangsætte nye spændende forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende. Stipendierne uddeles hvert år med ansøgningsfrist d 1. september. 

Stipendierne gives til lønkompensation til 3 måneders forberedelse af PhD projekt eller løn 3-12 måneder til andre forskningsstuderende, der gennemfører cystisk fibrose relevant forskning. Der gives ikke til overhead og materiel.

A Nyhedsværdi. B. Videnskabelig kvalitet C. Ansøgers dokumenterede kvalifikationer. D. Gennemførbarhed D. Samlet vurdering

Du kan finde ansøgningsskema til stipendiat her:

ansøgningsskema stipendier_PDF. (Til print)
ansoegningsskema-stipendier word (Kan udfyldes som worddokument)

Ansøgningen skal sendes på mail i et samlet pdf dokument og indeholde følgende:

  • Udfyldt ansøgningsskema (findes ovenfor)
  • Kort resume i let forståeligt dansk
  • Projektbeskrivelse på dansk
  • Budget for projektet
  • Anbefaling eller beskrivelse af ansøger
  • Ansøgers CV

Ansøgning sendes til Cystisk Fibrose Foreningen på mail: kontor@cff.dk.

Udvælgelsesudvalg

Udvalget består af i alt seks personer. Der udpeges en person til at repræsentere henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Udvalget udvælger alle relevante forskningsprojekter, der bør støttes.

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter rammerne for forskningsstøtten fra år til år. Det er også bestyrelsen, der giver den endelige godkendelse af forskningsstøtte ud fra Lægerådets anbefalinger. Ansøgere får svar på ansøgningen senest i december.

Læs om forskning

Støttede forskningsprojekter i 2022

Støttede forskningsprojekter i 2021

Støttede forskningsprojekter i 2020

Støttede forskningsprojekter i 2019

Støttede forskningsprojekter i 2018

Støttede forskningsprojekter i 2017

Støttede forskningsprojekter i 2016

Støttede forskningsprojekter i 2015

Støttede forskningsprojekter i 2014

Støttede forskningsprojekter i 2013