Støttede projekter 2018

Herunder kan du læse om de forskningsprojekter inden for cystisk fibrose, som har modtaget støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2018.

Behandling af biofilminfektioner med bakteriofager

Af Karoline Lind Henriksen

Kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose er meget svære at behandle pga. bakteriernes evne til at klumpe sammen og danne biofilm, der gør bakterierne modstandsdygtige overfor antibiotika og immunsystemet. Det har hidtil ikke været muligt at finde en behandling til udryddelse af biofilm. Formålet med dette projekt er at bekæmpe resistente biofilmbakterier ved at nytænke kombinationer af de klassiske antibiotika med bakteriofager (fagterapi)…

Læs mere…


Graviditet efter lungetransplantation hos patienter med cystisk fibrose

Af Frederikke Rönsholt, Cand.Med., Ph.D., Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Graviditet og fødsel efter organtransplantation, især lever og nyre, er velbeskrevet, men betragtes som højrisiko-graviditeter pga. den øgede risiko for svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel. Patienter, der er lungetransplanteret (LTX), har højere afstødningsrisiko og kortere forventet levetid end andre organ-modtagere og er i øget risiko for komplikationer for både mor og barn. Vi har gennemset data på de fire patienter med cystisk fibrose, der har født børn efter en lungetransplantation (LTX),…

Læs mere…


Antistof-respons mod Mycobacterium avium i cystisk fibrose patienter målt ved IgG ELISA test

Af Cecilie Ravnholt, forsker og bioteknolog, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Dette forskningsprojekt omhandler en ny metode, hvorpå der måles på antistof-respons til den alvorlige mycobakterie; Mycobacterium avium (MAC), der er fundet hos cystisk fibrose patienter. Ved hjælp af en ELISA-test kan vi måle på niveauerne af IgG antistoffer, som cystisk fibrose patienterne har dannet mod Mycobacterium avium,…

Læs mere…


Life coaching til unge voksne med cystisk fibrose – et kvalitativt interview studie

Af Karin Bæk Knudsen, sygeplejerske, Cand. scient. San., PhD., Infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet
Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

På infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet deltog 38 unge voksne (18-30 år) med cystisk fibrose (CF) i et studie, hvor deltagerne efter lodtrækning blev fordelt i 2 grupper; alle blev tilbudt sædvanlig behandling, men den ene halvdel deltog desuden i et life coaching forløb. 14 af deltagerne i life coaching forløbet blev efterfølgende interviewet, og dette studie belyser deltagernes perspektiv på life coaching set i forhold til deres liv med cystisk fibrose…

Læs mere…


In vivo undersøgelse af Pseudomonas aeruginosa biofilm som et selvstændigt segment – implikationer for antibiotisk behandling.

Af Lars Christophersen, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Hos cystisk fibrose (CF) patienter som er kronisk inficeret med Pseudomonas aeruginosa (PA) vokser bakterierne i en biofilm som består af slimet matrix (alginat) som beskytter bakterierne mod immunforsvaret og antibiotika. I tidligere forsøg (uden for den levende organisme, in vitro) har vi vist, at biofilm, blod og muskelvæv er et selvstændig segment (kompartment) med særskilt farmakokinetik og -dynamik (PK/PD)…

Læs mere…


Kombination af azithromycin og IgY-antistoffer beskytter mod Pseudomonas aeruginosa lungeinfektion i en dyremodel

Af Kim Thomsen, Læge, PhD, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Kronisk lungeinfektion med bakterien Pseudomonas aeruginosa (PA) er en væsentlig bidragsyder til lungesygdom hos cystisk fibrose patienter. Bakterien kan indledningsvis bekæmpes med kombinationer af forskellige typer antibiotika, hvormed det kroniske forløb udskydes. Imidlertid medfører disse omfattende antibiotikabehandlinger ofte bivirkninger og udgør en væsentlig behandlingsbyrde for patienterne, ligesom der er stor risiko for udvikling af antibiotikaresistens. Vi har tidligere vist i en musemodel, at disse bakterieinfektioner kan forebygges med…

Læs mere…

 


Vo2 max test til cystisk fibrose-patienter som opstarter Ivacaftor/lumacaftor

Af Lue K. D. Philipsen, Fysioterapeut, Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet
Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Vi har testet de patienter, som starter den nye behandling med Ivacaftor/lumacaftor, før de har fået medicinen og 6 måneder efter opstart for at se, om vi kan se en ændring i deres maximale iltoptag…

Læs mere…


Forbedring af antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium abscessus isolater fra cystisk fibrose patienter

Af Mette Kolpen, ph.d. og post.doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018.

Dette nye forskningsprojekt handler om, hvordan vi kan udrydde infektion med Mycobacterium abscessus i lungerne hos cystisk fibrose patienter.
Det er tidligere blevet vist, at man kan bruge antistoffer til at stille diagnosen om M. abscessus infektion og derved hurtigt igangsætte behandling, selvom der endnu ikke er nogle positive dyrkningssvar…

Læs mere…


Azithromycinresistens udvikles hurtigt i P. aeruginosa under behandling men påvirker ikke lungefunktionen i cystisk fibrose patienter med kronisk infektion

Af Oana Ciofu, MD, PhD, Dr.med.sci., Institute of Immunology and Microbiology, University of Copenhagen

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Azithromycin (AZT) er et antibiotikum, som anvendes til behandling af cystisk fibrose (CF) patienter med kronisk lungeinfektion med bakterien P. aeruginosa. P. aeruginosa er naturligt resistent overfor AZT, når resistensbestemmelsen udføres på det konventionelle dyrkningsmedium Mueller-Hinton….

Læs mere…


Ilt under tryk øger effekten af tobramycinbehandling af Pseudomonas aeruginosa

Af Signe Agnete Møller, specialestuderende i mikrobiologi på Københavns Universitet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Specialet fokuserer på lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. I luftvejene hos cystisk fibrose patienter sker der en ophobning af slim, som giver grobund for bakterier. Bakterier der vokser sammen i slim kaldes samlet for biofilm, og de er mere modstandsdygtige over for antibiotika. En af de mest almindelige lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter er med bakterien Pseudomonas aeruginosa…

Læs mere…