Ilt under tryk øger effekten af tobramycinbehandling af Pseudomonas aeruginosa

Signe Agnete Møller, specialestuderende i mikrobiologi på Københavns Universitet

Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018

Cystisk Fibrose Foreningens har givet økonomisk støtte til, at Signe kunne præsentere sit projekt på Konferencen.

 

Specialet fokuserer på lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. I luftvejene hos cystisk fibrose patienter sker der en ophobning af slim, som giver grobund for bakterier. Bakterier der vokser sammen i slim kaldes samlet for biofilm, og de er mere modstandsdygtige over for antibiotika. En af de mest almindelige lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter er med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Denne bakterie bliver behandlet med antibiotika såsom tobramycin. I mit speciale arbejder jeg med at forbedre virkningen af tobramycin mod P. aeruginosa infektioner hos cystisk fibrose patienter.
Jeg har vist, at ved at kombinere tobramycin med ilt under tryk (100 % O2 ved 1,8 bar overtryk) kan virkningen af tobramycin signifikant forbedres, således at der skal mindre tobramycin til for at slå samme antal bakterier ihjel. Dette er testet på både en laboratoriestamme af P. aeruginosa og på flere bakterier isoleret fra 3 cystisk fibrose patienter. Denne metode har potentiale for at blive brugt uden for laboratoriet, eftersom der på Rigshospitalet findes et trykkammer, som i forvejen bruges til at behandle dykkersyge, kroniske sår, akutte infektioner, mm.

Se Signes præsentation af projektet her: