Forskningsprojekter NACF-konference 2015

Herunder kan du læse om de forskningsprojekter, som har modtaget støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen, så de kunne blive præsenteret på den 29. Amerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACF) i Phoenix, Arizona.

Azitromycin i kombination med inhaleret colistin og tablet ciproxin for intermitterende pseudomonas aeruginosa infektion ved cystisk fibrose: resultater fra et skandinavisk studie

Præsenteret ved Den Amerikanske Cystisk Fibrose Konference i 2015, Phoenix, Arizona
Christine Rønne Hansen, Læge, ph.d. Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet, København

Ved kronisk Pseudomonas infektion danner bakterierne biofilm. Azithromycin kan hæmme quorum sensing og dermed biofilm dannelsen, og baggrunden for studiet er at azithromycin som en del af den tidlige behandling kunne forhindre udviklingen af kronisk infektion. Studiet er et samarbejde i det skandinaviske CF study consortium, og danske og norske CF centre har deltaget. Deltagere fik trukket lod om behandling med azithromycin eller placebo. Målet var 250 inkluderede patienter. I alt var der 41 deltagere fra København, Skejby og Oslo. 17 af disse havde første infektion med Pseudomonas nogensinde. I alt 35 deltagere gennemførte, og 30 af disse fik næste infektion i observationsperioden. 87% blev inficeret med samme stamme af bakterien igen.

Vi fandt ingen forskel mellem de to grupper når man sammenlignede tiden fra første infektion i studiet til næste infektion. Der var en tendens mod at gruppen i azithromycin-behandling havde et kortere interval mellem infektionerne, men dette var ikke signifikant. Konklusionen er, at selv om studiet blev noget mindre i størrelse end forventet, viser det at behandling med azithromycin sammen med colistin og ciproxin ikke forlænger det Pseudomonas-frie interval mellem infektionerne og ikke hindrer at patienterne bliver inficeret med den samme bakteriestamme igen. Formentlig fordi bakterierne sidder i bihulerne.


Three years follow-up study of sinus surgery with adjuvant therapy in patients with cystic fibrosis

Præsenteret ved Den Amerikanske Cystisk Fibrose Konference i 2015, Phoenix, Arizona
Mikkel C. Alanin et al., Læge, Ph.d. studerende, Øre-næse-halskirurgisk klinik, F2071, Rigshospitalet, København

Der eksisterer en tæt sammenhæng mellem de øvre og nedre luftveje hos patienter med cystisk fibrose. Vores forskergruppe har tidligere vist og publiceret, at hos cystisk fibrose patienter kan bihule-kirurgi og intensiv opfølgning udrydde bakterier fra bihulerne, forbedre livskvaliteten og symptomer på kronisk bihulebetændelse samt nedsætte frekvensen af postive lunge ekspektorater hos patienter som er koloniseret med Gram negative bakterier, inklusiv bakterien Pseudomonas aeruginosa (Pa) i et år. Denne bakterie er hovedansvarlig for det øgede sygelighed og dødelighed hos patienter med cystisk fibrose. I det aktuelle arbejde indgår 106 patienter med cystisk fibrose, som har fået foretaget bihulekirurgi for minimum tre år siden. Det er det hidtil største studie med længst follow-up på verdensplan.

Vi kan demonstrere, at effekten på lungekoloniseringen hos mange patienter varer i minimum tre år og er statistisk signifikant. Vi konkluderer, at bihulekirugi med intensiv opfølgning kan udsætte tidspunktet for kronisk lungeinfektion med Gram negative bakterier inklusiv pseudomonas, og dermed muligvis være livsforlængende. Vi er overbeviste om, at resultaterne kan have stor betydning for opmærksomheden på bihulernes involvering i lungeinfektionerne hos cystisk fibrose patienter og sætte fokus på bihulerne som en vigtig del af behandlingen hos patienterne.


Hvad er det der får Pseudomonas aeruginosa til at blive I lungerne hos cystisk fibrose patienter?

Præsenteret ved Den Amerikanske Cystisk Fibrose Konference i 2015, Phoenix, Arizona
Helle Krogh Johansen et al., Overlæge, Dr. Med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability, Hørsholm

Det største problem for patienter med cystisk fibrose er de tilbagevendende luftvejsinfektioner, som er ansvarlige for den gradvist faldende lungefunktion. Vi har undersøgt egenskaber, som kan være involveret i pseudomonas bakteriens udholdenhed i lungerne hos børn og unge med cystisk fibrose ved at kombinere fænotype data, molekylærbiologiske data og kliniske data. I 10 år har vi systematisk indsamlet de tidligste kliniske isolater af pseudomonas bakterien fra yngre cystisk fibrose fulgt på Cystisk Fibrose Klinikken på Rigshospitalet. Baseret på klinisk karakterisering af patienterne har vi udvalgt og lavet fuld genomsekventering af mere end 600 isolater fra 41 CF patienter.

Vi har undersøgt genomsekvenserne ved hjælp af bioinformatik, vi har identificeret mutationer, som har med tilpasning i patienterne at gøre, defineret klon typer, og beskrevet udvalgte isolaters fænotypiske egenskaber over tid (antibiotisk følsomhed og væksthastighed). Vi fandt 58 forskellige klon typer blandt de sekventerede isolater. Mere end 75 % af alle de undersøgte cystisk fibrose var inficeret med den samme klontype i hele den periode, hvor vi indsamlede isolater, til trods for intensiv antibiotika behandling, og selvom bakterierne ikke kunne dyrkes i ekspektoratet ved den næste mikrobiologiske undersøgelse.

Når vi dyrkede PA i standard laboratoriemedium fandt vi, at den gennemsnitlige væksthastighed steg fra ca. 35 til 60 minutter over en periode på 7,5 år. Følsomheden overfor 4 af de hyppigst anvendte antibiotika ændredes derimod ikke. Vi observerede endog tilfælde af øget følsomhed overfor meropenem i nogle af klon-typerne. Blandt de hyppigst forekommende mutationer som har med tilpasning i lungerne at gøre var mucA, algU og lasR. Vi fandt ingen forskel i den måde bakterierne tilpassede sig uanset om de var dyrket fra de øvre eller nedre luftveje.


Genskabelse af antibiotikafølsomheden i iltfrie Pseudomonas aeruginosa biofilm ved hjælp af hyperbar iltbehandling

Præsenteret ved Den Amerikanske Cystisk Fibrose Konference i 2015, Phoenix, Arizona
Mette Kolpen et al., M.Sc. i Biologi, Ph.D. studerende, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet

Dette projekt ser på genskabelsen af følsomheden overfor ciprofloxacin i P. aeruginosa biofilm der er anerkendt som en væsentlig årsag til terapeutisk svigt ved kronisk lungeinfektion hos patienter med cystisk fibrose. Biofilm er kolonier af bakterier indlejret i slim, hvor P. aeruginosa vokser uden tilstedeværelsen af ilt. Vi ser, at der ved iltbehandling ved højt tryk sker en øget bakteriel aktivitet med ciprofloxacin i P. aeruginosa biofilm. Vi foreslår derfor, at kombinere ciprofloxacinbehandling med hyperbar iltbehandling, som kan overvejes til behandling af P. aeruginosa biofilm infektion.