Sådan søger du tilskud til Cystisk Fibrose Kongresserne

Ansøgningsfrist:

Den Europæiske Cystisk Fibrose Kongres (ECFC)

I 2022 er fristen for ansøgning om tilskud til præsentation på den Europæiske Cystisk Fibrose Kongres den 14. januar.

Besked fra ECFS om, at abstract er godkendt, sendes til foreningen som bilag til ansøgningen senest den 15. marts 2022.

Ansøgere får svar i begyndelsen af marts måned med forbehold for, at ansøgers abstract optages på kongressen. 

Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Kongres (NACFC)

I 2022 er fristen for ansøgning om tilskud til præsentation på den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Kongres den 14. august.

Ansøgere får svar i september måned med forbehold for, at ansøgers abstract optages på kongressen.

Retningslinjer for Cystisk Fibrose Foreningens støtte til videnskabelige kongresser

Der kan gives tilskud til den europæiske (ECFC), den Nordamerikanske (NACFC) CF-kongres samt andre CF-relevante kongresser.

Der gives tilskud til:
• Forskere, der har fået abstract godkendt eller er inviteret til kongressen.
• Ledere i Cystisk Fibrose Centret på henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra Cystisk Fibrose Centrene på AUH og Rigshospitalet.
• Sygeplejersker og fysioterapeuter, som er tilknyttet Cystisk Fibrose Centrene.

Tilskuddet fra Cystisk Fibrose Foreningen gives såfremt ansøgeren ikke har mulighed for at opnå dækning af udgiften til kongresdeltagelse på anden vis.

Der kan kun gives tilskud til én person pr. abstract og til én kongres pr. abstract.

Såfremt der ikke foreligger særlige forhold/aftaler, har Cystisk Fibrose Foreningen efter konferencen lov til at publicere det/de pågældende abstract(s) i Cystisk Fibrose Foreningens egne medier og som led i vort oplysnings-, PR- og fundraisingarbejde.

Ansøgning og bilag

Ansøgningsfristen følger ansøgningsfristen for optagelse af abstract til den pågældende kongres. Når ansøger får bekræftelse på, at de har fået optaget deres abstract, sendes denne bekræftelse til Cystisk Fibrose Foreningen kontor@cff.dk.

Følgende vedhæftes ansøgning:
• Projektbeskrivelse
• Kort, let forståeligt resume af abstract eller baggrund for invitationen
• Abstract(s) og/el. invitationsbrev eftersendes, når det er modtaget fra ECFS

Økonomi og udbetaling af tilskud

Cystisk Fibrose Foreningen dækker deltagernes udgifter op til max-beløbet pr. deltager pr. kongres.

• Fly/tog ol./økonomi klasse el. lign.
• Hotelovernatning tilpasset flyafgange, typisk 3-4 nætter i Europa og 4-5 nætter i USA.

Tilskuddet udbetales, når Cystisk Fibrose Foreningen har modtaget kvitteringer for de afholdte udgifter.
Såfremt Cystisk Fibrose Foreningen ikke har modtaget kvitteringer til refusion senest seks måneder efter kongressen, bortfalder retten til tilskud.

Max beløb pr. deltager for 2022:

  • Europæisk kongres kr. 7.000 pr. deltager til rejse og ophold. Herudover dækkes evt. udgift til registrering. (pris for tidlig registrering)
  • Nordamerikanske kongres kr. 11.000 pr. deltager til rejse og ophold. Herudover dækkes evt. udgift til registrering. (pris for tidlig registrering).