Covid-19 – Opdateret vejledning fra Cystisk Fibrose Centrene

Udarbejdet af læger i CF klinikker i børne- og voksenregi på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital 28.04.2020.

Vedrørende cystisk fibrose, genåbning af samfundet og COVID-19 risiko

 

Risikogruppe

Det vurderes, at personer med cystisk fibrose tilhører en risikogruppe i forbindelse med COVID-19. Graden af lungefunktionspåvirkning og andre komplikationer kan skærpe risikoen. Eksempler på skærpet risikoprofil kan være lav lungefunktion, lungetransplantation, særligt resistente bakterier, diabetes, hjertesygdom, immundæmpende behandling, graviditet og nylig fødsel. Det vurderes, at cystisk fibrose er en fluktuerende sygdom, hvor behov for intensiveret behandling, skærmning og aflastning løbende og med kort varsel kan ændre sig.

Retningslinjer og test

Det anbefales, at personer med cystisk fibrose følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og overholder retningslinjer om hygiejne og afstand. Det anbefales, at man lader sig teste for COVID-19 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Pasning/uddannelse/arbejde

Det anbefales, at personer med cystisk fibrose har mulighed for at undgå at møde fysisk på arbejde, i børnepasnings- eller uddannelsesinstitution, hvis dette indebærer risiko for smitteeksponering. Samtidig ønskes ikke en marginalisering på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, hvorfor den enkelte anbefales dialog vedrørende omplacering, hjemmearbejde, virtuelle funktioner/undervisning. Såfremt personer med cystisk fibrose ønsker at møde fysisk på arbejde, i børnepasnings- eller uddannelsesinstitution, anbefales dialog med det pågældende sted vedrørende smitteminimerende tiltag for den enkelte.

Husstanden

Hustandsmedlemmer kan møde på arbejde, i børnepasnings- eller uddannelsesinstitution, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner kan overholdes det pågældende sted. I enkelte tilfælde vil det vurderes, at risikoen er for høj i forhold til den pårørendes smitteeksponering og risikoprofilen for personen med cystisk fibrose.

Rådgivning

Der kan søges rådgivning fra CF foreningen vedrørende overordnet vedledning samt sociale og økonomiske spørgsmål og i CF klinikkerne vedrørende individuel lægelig rådgivning. Det anbefales, at man løbende orienterer sig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læger i CF klinikkerne vil opdatere dette notat 1. juni 2020 samt løbende ved markante ændringer i anbefalingerne og fremkomst af data for COVID-19 hos personer med cystisk fibrose.