Corona og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvordan er I stillet i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i denne helt særlige situation? Socialrådgiver Vibeke Larsen giver et indblik i tidligere principafgørelser, der kan forventes at blive anvendt. 

I Danmark har vi aldrig været i en situation, som på nogen måde kan sammenlignes med den aktuelle. Det er derfor heller ikke muligt at give fuldstændigt klare svar – men jeg har kigget i den eksisterende praksis, og har fundet to situationer, der på nogle måder kan ligne.

Den ene handler om en strejke, hvor Ankestyrelsen traf en principiel afgørelse, og den anden er den sag, som kom i forbindelse med lockouten i 2013.

PRINCIPAFGØRELSE

I begge situationer vurderede Ankestyrelsen, at behov der udelukkende var opstået på grund af lockouten ikke var omfattet af reglerne i Servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste.

Samtidig kom man frem til, at der, efter en konkret vurdering, kan ydes dækning af merudgifter til pasning, såfremt pasningsbehovet er en følge af barnets funktionsnedsættelse. I den forbindelse vil man blandt andet se på, om barnet har en alder, hvor forældrene normalt ikke ville have udgifter til pasning.

Du kan læse hele principafgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163820

Vi må formode, at kommunerne vil anvende principperne i denne afgørelse.

For jer, der har en fast løbende bevilling x antal timer om ugen, vil denne bevilling som udgangspunkt fortsætte. Udfordringerne er primært der, hvor der opstår yderligere behov som følge af den aktuelle situation i forhold til coronasmitte.