Cookie‐ og privatlivspolitik

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik (”Politik”), der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Denne politik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På cystiskfibrose.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

Ejer- og kontaktoplysninger

Cystisk Fibrose Foreningen (herefter ”Organisationen”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Navn: Cystisk Fibrose Foreningen
Adresse: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
CVR: 48612016
Telefonnr.: 43 71 43 44
Mail: info@cff.dk
Website: cystiskfibrose.dk

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – populært kaldet databeskyttelsesloven L 68.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til sekretariatet på telefon 43 71 43 44 eller mail info@cff.dk.

Cookies

På cystiskfibrose.dk anvendes cookies, som er små tekstfiler, som kan bruges til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Cystiskfibrose.dk bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen her, hvor du ligeledes kan se en oversigt over de anvendte cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Afhængig af om du er medlem eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag, dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dit eventuelle medlemskab hos os eller din relation til os. Det kan også være ved din brug af vores kundeservice og/eller i forbindelse med tilpasning af vores kommunikation og markedsføring over for dig.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi anvender denne type data om dig

Når du er medlem eller bidragyder os, anvender vi en række data om dig, som omfatter:

– Almindelige persondata, herunder navn, evt. firmanavn, adresse, mailadresse, telefonnummer, evt. land hvis du bor i udlandet.

– CPR/CVR-nummer: Brug af CPR/CVR-nummer sker, hvis du har givet et bidrag og ønsker at få skattefradrag. Dette er nødvendigt, for at vi kan indberette bidraget til SKAT, som vi er lovmæssigt forpligtiget til at gøre. Derudover kan vi bede om CPR-nummer, hvis du vælger at oprette en betalingsserviceaftale på dit kontingent eller faste bidrag til foreningen. CPR-nummer er nødvendigt for at kunne oprette en betalingsserviceaftale via Nets.

– Konto- og registreringsnummer: Brug af konto- og registreringsnummer sker kun, hvis du vælger at oprette en betalingsserviceaftale på dit kontingent eller faste bidrag til foreningen. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne oprette en betalingsserviceaftale via Nets.

– Følsomme data, herunder oplysninger om din eventuelle tilknytning til cystisk fibrose. Oplysningen bruges til at målrette vores kommunikation til dig, og det er helt frivilligt, om du ønsker at oplyse det.

– Transaktionsdata

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi desuden:

– Data om interesser og vaner

– Unikke numre på netværksenheder

I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være adressetjek via PostNord forud for en større brevudsendelse.

Sådan behandler vi dine Personoplysninger

Vi bruger dine Personoplysninger til forskellige formål afhængig af, om du er medlem eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside. Vi anvender bl.a. dine oplysninger til at:

  • kunne administrere dit medlemsforhold
  • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab og vores tilbud
  • kunne administrere dit/dine indbetalinger
  • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
  • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag
  • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
  • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
  • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
  • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
  • optimere vores hjemmesides indretning

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer så vidt det er muligt, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger

Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare af os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1b, idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Hvis du har afgivet information om din eventuelle tilknytning til cystisk fibrose, bruges denne til at målrette vores kommunikation og tilbud til dig. Som patientforening har vi hjemmel til at behandle følsomme personoplysninger jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2d, hvor der står:

”Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.”

I nogle tilfælde er vi retsligt forpligtiget til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være dokumentation af dine betalinger til medlemskab eller bidrag, som vi skal gemme i minimum indeværende plus 5 år af hensyn til bogføringsloven. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

Deling af dine oplysninger

Vi kan dele dine Personoplysninger med de databehandlere, som vi benytter til opbevaring og behandling af data. Det kan fx være vores it-leverandører, vores tekniske support, vores bank eller andre serviceleverandører. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Derudover deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Opbevaring og sletning af dine persondata

Vi opbevarer Personoplysninger efter nedenstående regler:

På medlemmer og bidragydere opbevarer vi personoplysninger afhængigt af engagement i Cystisk Fibrose Foreningen, dog minimum i op til 5 år + indeværende i henhold til bogføringsloven:

• Referater fra arbejdsgruppemøder, udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder gemmes uendeligt som dokumentation for de vedtagne beslutninger.

• Korrespondance mellem medlemmer af ovenstående gemmes ligeledes uendeligt.

• Korrespondance fx mails med spørgsmål, forslag eller forespørgsler gemmes i op til 2 år.

• Deltagerlister til kurser, medlemsmøder mv. gemmes i 2 år + indeværende.

• Notifikation om køb på hjemmeside gemmes i op til 1 år + indeværende.

• Data til håndtering af modtagelse af nyhedsbrev slettes efter ønske fra dig.

• Kopi af indgåelse af betalingsserviceaftale gemmes i 13 måneder efter aftalen af afmeldt eller ophørt.

Vi opbevarer personoplysninger på legatmodtagere i op til 5 år + indeværende år. Legatansøgninger, som ikke modtager bevilling opbevares i 1 år + indeværende.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over Cystisk Fibrose Foreningens behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/kontakt

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med.

Opdatering af denne Politik

Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel.

Denne Politik er senest opdateret 24.5.2018

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling:

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger:

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – populært kaldet databeskyttelsesloven L 68.