Boostervaccine efterår/vinter 2022/2023

Myndighederne meldte i slutningen af juni 2022 efterårets og forårets coronastrategi ud, med nyt om efterårets vaccinationsprogram og teststrategi. Vaccinationsprogrammet er målrettet personer over 50 år og personer i særlig øget risiko. For en lille gruppe, der er i stærkt øget risiko, er det muligt at få et vaccinestik hen over sommeren, på baggrund af egen læges eller sygehuslæges individuelle vurdering.

I Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram for efteråret er vaccination mod Covid-19 målrettet personer over 50 år samt personer som har en særlig risiko for at blive alvorligt syge af Covid-19. Det kan for eksempel være personer med et svært nedsat immunforsvar.

Det generelle vaccinationsprogram går i gang den 1. oktober, men med en fremskudt indsats for personer i øget risiko, som kan blive vaccineret fra 15. september. Hvilke grupper det drejer sig om, vil blive endeligt fastlagt efter sommerferien.

Hen over sommeren kan en lille gruppe af særligt sårbare personer, som er i stærkt forøget risiko lige nu på grund af den stigende smitte, dog blive tilbudt en vaccination tidligere. Det skal ske på baggrund af en individuel vurdering hos egen læge eller behandlende læge på sygehuset.

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Læs nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om boostervaccination til særligt sårbare.

Læs Sundhedsstyrelsens FAQ om tidligt boosterstik her.

Læger vurderer behov for tidlig booster ud fra tre kriterier

Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination lige nu er relevant for, tages der udgangspunkt i en samlet vurdering af den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, som er en kombination af både alder og særlige risikofaktorer, samt risikoen for at blive smittet og personens aktuelle immunitetsstatus.

I retningslinjen, beskrives tre kriterier som alle skal være opfyldt, for at der kan henvises til et boosterstik hen over sommeren (klippet fra retningslinjen):

  • Personens risiko for alvorligt forløb af covid-19, hvis personen smittes med dominerende variant (p.t. BA.5). I denne vurdering vil stigende alder, særligt fra 60-70 år indgå sammen med en vurdering af særlige risikofaktorer som svækket immunforsvar (f.eks. knoglemarvssygdom eller igangværende immunsupprimerende behandling), alvorlig sygdom (f.eks. svær lunge- eller hjertesygdom, progredierende kræftsygdom, multisygdom m.v.) eller andre væsentlige risikofaktorer (f.eks. aftagende kognitiv eller fysisk funktionsevne) eller tilstande (f.eks. meget svær overvægt).
  • Personens risiko for smitte med SARS-CoV-2, som kan være enten særligt lavt eller særligt højt lokalt smittetryk, at personer opholder sig på lokaliteter med særlig lav (f.eks. tyndt befolket) eller særlig høj (f.eks. plejehjem eller bosteder) risiko for smittespredning m.v.
  • Personens formodede immunitetsstatus, herunder en vurdering af tid siden sidste vaccination, forventet immunrespons (som kan være lavere hos immunsvækkede og de allerældste), og forventet tid til næste planlagte vaccinationstilbud (hhv. 15. september 2022 eller 1. oktober 2022). Det kan overvejes, om vaccination er nødvendigt, såfremt personen har en nyligt overstået covid-19 infektion.

Ovenstående er klippet fra retningslinjen til læger, som du finder i sin fulde længde her.

Strategi for håndtering af epidemien i de kommende måneder

Myndighederne har netop udgivet en ny coronastrategi for efteråret 2022 og foråret 2023, hvor man kan læse om strategiens otte fokusområder, det særlige indsatsområde ”ældre og sårbare i øget risiko”, potentielle scenarier for epidemiudvikling i perioden samt muligheder for eskalering af vaccinationsindsatsen og teststrategien, hvis det skulle blive nødvendigt.

Den samlede strategi for 2022 og forår 2023 kan ses her.

Mere information til personer med cystisk fibrose

Det generelle vaccinationsprogram for efteråret, som starter 1. oktober, omfatter også visser grupper af personer under 50 år, som er særligt sårbare. Det ligger endnu ikke fast, hvilke grupper af særligt sårbare det gælder. Det vil ifølge Sundhedsstyrelsen blive fastlagt efter sommerferien.

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder på at få mere information, og vi informerer løbende, efterhånden som vi får oplysninger, der kan få betydning for personer med cystisk fibrose.