Bestyrelseskandidater 2023

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 2023.

På valg er:

 • Jørgen Bardenfleth (genopstiller)
 • Amanda Bibelheimer (genopstiller ikke)

Opstillede kandidater

 • Jørgen Bardenfleth
 • Morten Bay Haladyn Andersen
 • Brian Grau Paulsen

Læs om de opstillede kandidater:

Jørgen Bardenfleth

Kandidatens tekst om sig selv:
Jørgen Bardenfleth. Erfarent bestyrelsesmedlem, har været med i 29 år. Far til voksen søn Thomas med cystisk fibrose.

Har været med i CF arbejdet siden jeg trådte ind i bestyrelsen tilbage i 1995 og siddet som formand i 6 år. Jeg har igennem arbejdet i Cystisk Fibrose Foreningen fået en bred erfaring med CF foreningsarbejdet og kombineret det med min ledelses og økonomi erfaring som direktør i it virksomhederne Hewlett-Packard, Intel og Microsoft i Danmark. Det har gjort det muligt for mig at deltage og drive nogle af opgaverne i bestyrelsen.

Kandidatens motivation for at stille op:
Der er stadig meget at gøre for at udbrede kendskabet til og sikre den bedste behandling af CF i Danmark. Dialogen om den fremtidige behandling af CF patienter på hospitalerne er vigtig. Vores søn Thomas, der har CF, er nu 30 år gammel og jeg følger stadig med i de fremskridt, der gøres både i ny medicin og ny behandlingsformer.

Morten Bay Haladyn Andersen

Kandidatens tekst om sig selv:
Mit navn er Morten og jeg er 34 år gammel. Jeg er gift med Christina på 32 år og vi har 2 børn – Villads på snart 4 år og Freja på 1 år som har Cystisk Fibrose. I løbet af det første år hvor vi har haft Cystisk Fibrose tæt inde på livet, har vi lært meget om hvordan det er at være forældre til et barn med sygdommen, og vi lærer stadig en masse. Vi er bosat i Svendborg og til dagligt arbejder jeg som regionschef i jem & fix, hvor jeg har det overordnet ansvar for 11 butikker på Fyn.

Kandidatens motivation for at stille op:
Jeg ønsker at stille op, da jeg gerne vil hjælpe foreningen til at skabe endnu bedre vilkår for børn og voksne med Cystisk Fibrose. Foreningen gør i forvejen et kæmpe stykke arbejde med at sikre gode vilkår, bedre behandlingsmetoder samt gode oplevelser for både personer med Cystisk Fibrose samt deres nærmeste pårørende. Jeg ønsker at det gode arbejde foreningen i forvejen gør, skal bringe foreningen endnu længere, således kendskabet til sygdommen bliver endnu større. Det skal skabes igennem donationer, sponsorater og frivillig hjælp.

Brian Grau Paulsen

Kandidatens tekst om sig selv:
Brian Grau Paulsen, far til Vigga på 2 år med Cystisk Fibrose. Arbejder til dagligt som sponsor ansvarlig for SønderjyskE Herrehåndbold og har derigennem også en basisviden omkring forenings arbejde.

Kandidatens motivation til at stille op:
At vores børn og nærmeste med Cystisk Fibrose får den rigtige og bedste behandling er altafgørende, med dette sagt er jeg typen der hellere trækker i arbejdstøjet og giver en hånd til at dette så også lykkedes, samt at komme med input og vinkler på hvordan vi sammen kommer bedst i mål med dette. Vigga er kun 2 år og jeg er derfor stadig “ny” i gamet, dog er jeg sikker på at jeg kan byde ind med noget.

Der skal vælges to suppleanter i 2023 (Suppleanter kan opstilles på mødet).

På valg er:

 • Jane Nonboe, partner til voksen med cystisk fibrose
 • Jan Vejling, har cystisk fibrose

Opstillede kandidater

 • Brian Grau Paulsen

Brian Grau Paulsen

Kandidatens tekst om sig selv:
Brian Grau Paulsen, far til Vigga på 2 år med Cystisk Fibrose. Arbejder til dagligt som sponsor ansvarlig for SønderjyskE Herrehåndbold og har derigennem også en basisviden omkring forenings arbejde.

Kandidatens motivation til at stille op:
At vores børn og nærmeste med Cystisk Fibrose får den rigtige og bedste behandling er altafgørende, med dette sagt er jeg typen der hellere trækker i arbejdstøjet og giver en hånd til at dette så også lykkedes, samt at komme med input og vinkler på hvordan vi sammen kommer bedst i mål med dette. Vigga er kun 2 år og jeg er derfor stadig “ny” i gamet, dog er jeg sikker på at jeg kan byde ind med noget.

Ønsker du at stille op til Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse?

Fristen for opstilling til bestyrelsen er den 29. marts. Du kan udfylde opstillingsformularen her
For at udfylde formularen skal du bruge dit medlemsnummer og pinkode. Det står i den indkaldelse der sendes med posten, men du kan også få den ved at kontakte sekretariatet på tlf.: 4371 4344 eller på e-mail: kontor@cff.dk.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet her

Valgte bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i 2021:

 • Sune Schackenfeldt. Formand for foreningen i 10 år. Far til to børn med cystisk fibrose.
 • Lise Jahn Kraglund, næstformand i foreningen i et år. Mor til barn med cystisk fibrose
 • Camilla Beer Arnsberg, bestyrelsesmedlem i et år. Mor til barn med cystisk fibrose

Udpegede kandidater (skal ikke vælges på generalforsamlingen)

 • Udpeget af lokalafdelingerne vest for Storebælt: Lone Kristoffersen.
 • Udpeget øst for Storebælt: Kathrine Olesen.