Bestyrelseskandidater 2021

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 2021.

På valg er:
Jørgen Bardenfleth (genopstiller)
Lone Kristoffersen (genopstiller ikke, da hun er udpeget som lokalafdelingsrepræsentant)

Opstillede kandidater
Jørgen Bardenfleth
Eva Christensen
Amanda Bibelheimer

Læs om de opstillede kandidater:

Jørgen Bardenfleth

Kandidatens tekst om sig selv:
Jørgen Bardenfleth. Erfarent bestyrelsesmedlem, har været med i 27 år. Far til voksen søn Thomas med cystisk fibrose.

Har været med i CF arbejdet siden jeg trådte ind i bestyrelsen tilbage i 1995 og siddet som formand i 6 år. Jeg har igennem arbejdet i Cystisk Fibrose Foreningen fået en bred erfaring med CF foreningsarbejdet og kombineret det med min ledelses og økonomi erfaring som direktør i it virksomhederne Hewlett-Packard, Intel og Microsoft i Danmark. Det har gjort det muligt for mig at deltage og drive nogle af opgaverne i bestyrelsen.

Kandidatens motivation for at stille op:
Der er stadig meget at gøre for at udbrede kendskabet til og sikre den bedste behandling af CF i Danmark. Dialogen om den fremtidige behandling af CF patienter på hospitalerne er vigtig. Vores søn Thomas, der har CF, er nu 28 år gammel og jeg følger stadig med i de fremskridt, der gøres både i ny medicin og ny behandlingsformer.

Eva Christensen

Kandidatens tekst om sig selv:
Mit navn er Eva Christensen er 40 år, har CF og bor i Aalborg hvor jeg til dagligt arbejder med fysisk træning & kost. Har været suppleant i et år.

Kandidatens motivation for at stille op:
Jeg mener, at vi kan gøre det bedre. Jeg har mange tanker og ideer som jeg gerne vil prøve at få igennem i CF-regi. Men det som jeg vælger at fokusere på, i dette oplæg er bl.a. gennemsigtighed og fællesskab.

Gennemsigtighed skal være med til at fremme kommunikation mellem patienter & fagpersonale og derved skabe et informationsniveau som skal give en bredere behandlingsforståelse for den enkelte patient/familie. For at sikre at ressourcerne bruges rigtig, både for den enkelte, den enkeltes familie, så er det vigtigt, at de beslutninger vi tager, er oplyste og vil skabe en sundere dialog mellem patienter og fagpersonale. Når man kigger isoleret på vores patientgruppe, er vi meget mere fragmenteret end andre stærke foreninger. Det er vi til dels fordi vi har nogle rigtig stærke individer men måske også fordi vi er fanget i at tænke egen situation vigtigere end fællesskabet. Det betyder alt andet lige, at den respekt og forståelse der er CF’ere/pårørende imellem skal styrkes yderligere for at kendskabet til CF får et renere look, øger kendskabet ydermere, men også for at profilere og forhåbentligt skaffe midler til Foreningen. Jeg er af den overbevisning at Foreningen har et godt udgangspunkt, en god base, men dernæst tænker jeg også, at vi har et godt potentiale for at skabe og udvikle foreningens arbejde, så den hele tiden er tilpasset den tid vi står i. Med venlig hilsen Eva Christensen

Amanda Bibelheimer

Kandidatens tekst om sig selv:
Jeg er 34 år og har haft CF hele mit liv. Jeg er netop flyttet fra Nørrebro til Ringsted med min kæreste Chris og kaninen Bob, hvor vi har fået bygget et dejligt hus. Snart bliver familien forøget med 4 poter når vi får en Golden Retriever hvalp til sommer. Til dagligt arbejder jeg fuldtid som Product Manager hos en virksomhed der har udviklet en platform til at afholde virtuelle events. Min kæreste og jeg arbejder begge hjemmefra for tiden, men håber snart på at komme tilbage til kontoret 🙂

Kandidatens motivation for at stille op:
Da jeg så at der var en plads ledig i bestyrelsen, tænkte jeg at det kunne da være spændende at være med i. Jeg er jo stadig ung i forhold til mange andre i bestyrelsen, så jeg tror at det vil gavne at få nogle flere “unge” mennesker med. Jeg har ikke nogle bestemte emner i tankerne for hvad jeg vil ændre, men glæder mig til at komme med input, ideer og feedback på alle emner der bliver taget op. Hvis I havde spurgt mig før Corona, så ville jeg sige at der skulle mere fokus på voksne CF’er og flere tilbud til dem(os). Men nu med online, så er det kommet og forhåbentlig for at blive. Jeg glæder mig til vi forhåbentlig kan finde på nogle nye og gode tiltag 🙂

Der skal vælges to suppleanter i 2021 (Suppleanter kan opstilles på mødet).

På valg er:
Mads Pagh Nielsen (genopstiller). Far til barn med cystisk fibrose. Har været suppleant i to år og har tidligere været bestyrelsesmedlem i ni år.

Eva Christensen (genopstiller). Har cystisk fibrose. Har været suppleant i et år.

Opstillede kandidater
Mads Pagh Nielsen
Eva Christensen

Læs om de opstillede kandidater:

Mads Pagh Nielsen (genopstiller). Far til barn med cystisk fibrose. Har været suppleant i tro år og har tidligere været bestyrelsesmedlem i ni år.

Kandidatens tekst om sig selv:
“Jeg er født i 1974, er gift med Heidi, der er gymnasielærer og uddannet inden for bioteknologi. Vi har sammen tre sønner. Vores ældste søn Harald på 12 år har cystisk fibrose og bliver godt behandlet på Skejby Sygehus. Jeg er ansat som lektor og sektionsleder med personaleansvar på Aalborg Universitet og læser sideløbende en kandidatgrad i offentlig ledelse (master of public governance). Var i 2008 medstifter af CF Nordjylland og har her siden været bestyrelsesformand. Jeg har fra 2009 til 2018 været lokalafdelingsrepræsentant i CFF’s bestyrelse.”

Kandidatens motivation for at stille op:

“Det ligger mig meget på sinde at arbejde for foreningens vision om at personer med cystisk fibrose får samme muligheder, livskvalitet og livslængde som andre. Det er vigtigt, at vi som forening fortsat informerer og er aktive og synlige i det politiske landskab, rejser midler til støtte til ny forskning på området, arbejder for at den bedst mulige behandling er til rådighed og samtidig skaber aktiviteter og sikrer hjælp til gavn for både unge og voksne patienter. Jeg vil gerne bidrage til, at der er god gensidig kontakt mellem foreningen og medlemmerne. Det er i denne forbindelse vigtigt, at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. Jeg har de seneste 8 år selv afholdt alle rejse- og personlige omkostninger til deltagelse i CFF bestyrelsesarbejdet og andet i foreningsregi.”

Eva Christensen, Aalborg. Har cystisk fibrose

Kandidatens tekst om sig selv:
Mit navn er Eva Christensen, er 40 år, har CF og bor i Aalborg hvor jeg til dagligt arbejder med fysisk træning & kost.

Kandidatens motivation for at stille op:
Jeg mener, at vi kan gøre det bedre. Jeg har mange tanker og ideer som jeg gerne vil prøve at få igennem i CF-regi. Men det som jeg vælger at fokusere på, i dette oplæg er bl.a. gennemsigtighed og fællesskab. Gennemsigtighed skal være med til at fremme kommunikation mellem patienter & fagpersonale og derved skabe et informationsniveau som skal give en bredere behandlingsforståelse for den enkelte patient/familie. For at sikre at ressourcerne bruges rigtig, både for den enkelte, den enkeltes familie, så er det vigtigt, at de beslutninger vi tager, er oplyste og vil skabe en sundere dialog mellem patienter og fagpersonale. Når man kigger isoleret på vores patientgruppe, er vi meget mere fragmenteret end andre stærke foreninger. Det er vi til dels fordi vi har nogle rigtig stærke individer men måske også fordi vi er fanget i at tænke egen situation vigtigere end fællesskabet. Det betyder alt andet lige, at den respekt og forståelse der er CF’ere/pårørende imellem skal styrkes yderligere for at kendskabet til CF får et renere look, øger kendskabet ydermere, men også for at profilere og forhåbentligt skaffe midler til Foreningen. Jeg er af den overbevisning at Foreningen har et godt udgangspunkt, en god base, men dernæst tænker jeg også, at vi har et godt potentiale for at skabe og udvikle foreningens arbejde, så den hele tiden er tilpasset den tid vi står i. Med venlig hilsen Eva Christensen

Valgte bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i 2021:

  • Sune Schackenfeldt. Formand for foreningen i 10 år. Far til to børn med cystisk fibrose.
  • Lars Christian Østergreen, København. Bestyrelsesmedlem i 12 år. Næstformand i to år. Har cystisk fibrose.
  • Lene Krægpøth Pedersen, Stenderup. Bestyrelsesmedlem i tre år. Mor til voksen datter med cystisk fibrose.

Udpegede kandidater (skal ikke vælges på generalforsamlingen)

Udpeget af lokalafdelingerne vest for Storebælt: Lone Kristoffersen.

Udpeget af lokalafdelingen øst for Storebælt: Linda Kirstein Holm.

Udpeget af Cystisk Fibrose Centret, AUH Skejby: Overlæge og PhD Hanne Vebert Olesen.

Udpeget af Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet, København: Professor, overlæge og dr.med. Niels Høiby.