Nu kan du søge legater

Kim Andersen har cystisk fibrose, og han fik et sportsrejselegat af Cystisk Fibrose Foreningen i 2018. Han inviterede sin datter på 10 år med til Club La Santa, og sammen havde de en skøn tur, der gav overskud og inspiration på kontoen.

‘Gode dage’-legatet

Med støtte fra fonde og virksomheder uddeler Cystisk Fibrose Foreningen ‘Gode dage’-legatet til børn og voksne, som er hårdt ramt af sygdommen. Legatet er et mindre legat, der gives til en hel eller delvis sponsorering af en selvvalgt positiv oplevelse eller ting.

Hvem kan søge ‘Gode dage’-legatet?

Legaterne kan søges af børn og voksne med cystisk fibrose, som er eller har været igennem en svær sygdomsperiode, og/eller som ikke kan deltage i foreningens øvrige aktiviteter, fordi de har en resistent eller aggressiv bakterie, som de kan give videre til andre med cystisk fibrose.

Der er sidste frist for ansøgning den 3. marts 2019.

Læs mere om ansøgningskriterierne og søg ‘Gode dage’-legatet her.

Sportsrejselegatet

Cystisk Fibrose Foreningen uddeler legater a 10.000 kr. til en sportsrejse til Club La Santa. Club La Santa giver rabat på rejsen på 2.000-3.000 kr., som kan bruges af legatmodtager og/eller en evt. ledsager.

Hvem kan søge sportsrejselegatet?

Alle med cystisk fibrose kan søge legatet. Udvælgelse af legatmodtagere foretages af foreningens legatudvalg i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene. Rejsen skal foregå i 2019.

Der er sidste frist for ansøgning den 3. marts 2019.

Læs mere om ansøgningskriterierne og søg Sportsrejselegatet her.

Tak til sponsorerne

’Gode dage’-legatet og sportsrejselegatet er en del af foreningens projekt ’Positive oplevelser’, der handler om at skabe positive oplevelser for børn og voksne med cystisk fibrose i en til tider hård hverdag. Der uddeles legater en til to gange om året.

Projekt ‘Positive oplevelser’ er støttet af Direktør Emil og fru Bertha Krafts Legat, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Foundation Juchum, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Billund lufthavn, Club La Santa, MC-klubben Hit the Road, Volfee Volsom Volbeat, Aarhus og Omegns Bankocenter samt flere andre fonde, virksomheder og privatpersoner. Tusinde tak for jeres støtte!

Tak til alle sponsorerne!

Legat for kvinder med alvorlige sygdomme

Legatet skal bruges til en hjælp til lindring af alvorlig sygdom – dette kan både være i form af decideret behandling eller i form af f.eks. et rekreationsophold, der kan være med til at forsøde tilværelsen og på den måde give lindring.

Legatportionerne er normalt på mellem kr. 4.000 og kr. 10.000, og der er 2 årlige uddelinger. Næste ansøgningsfrist er d. 15. april 2018.

De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget personen er af sygdom og behandling.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan fås hos Henrik Kaastrup-Larsen ved henvendelse på mail kaastrup-larsen@mail.dk.

Ansøgningen skal indsendes inden den 15. april. Bevillinger uddeles 4-6 uger efter ansøgningsfristen. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og ansøgers almentilstand.

Legatbestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling.

Sportsrejselegater til børn og voksne med cystisk fibrose

Legaterne er sponseret af en fond. Club La Santa giver rabat på rejsen på 2.000 til 3.000 kr., som kan bruges af legatmodtager og/eller evt. ledsager. Club La Santa sørger for en lille velkomstpakke til rejsedeltagerne.

Club La Santa er bygget op omkring sport og motion, wellness, sundhed og masser af sociale aktiviteter i et behageligt varmt klima under Lanzarotes sol. Der er tilbud til alle niveauer og aldre. Med mere end 40 aktiviteter og tilhørende faciliteter og udstyr er der mulighed for at modtage undervisning i langt de fleste af dem under kyndig vejledning.

Rejsen skal foregå i 2019 og skal bestilles via foreningens kontaktperson hos Club La Santa. Legatet på 10.000 kr. skal bruges til at dække legatmodtagerens udgifter til en aktiv sportsferie på Club La Santa. Efter hjemkomst skal der sendes en kort rapport og bilag fra rejsen til foreningen.

Ansøgning

Alle med cystisk fibrose kan søge legatet. Udvælgelse af legatmodtagerne foretages af foreningens legatudvalg i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene.

Du søger om et Sportsrejselegat at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du fortæller om, hvem du er og giver en god beskrivelse af din situation, og hvorfor du skal have legat. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt ca. tre uger før ansøgningsfristen

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Hvis du er medlem af foreningen og vi har din mailadresse, så kan du se login i den mail, som du har fået tilsendt. Du kan også få dit login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 43710109 eller e-mail info@cff.dk.

Det er kun ansøger selv, der kan udfylde ansøgningen. Hvis det er et barn der søger, er det kun barnet, der sammen med barnets forældre kan udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskema til Sportsrejselegat 2019

Ansøgningsskemaet skal være udfyldt senest den 3. marts 2019.

Alle ansøgere får besked senest i april 2019.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43714344.