08
apr 20

Vi beder om politiske løsninger, så de sårbare også kan passe på sig selv

Siw er 35 år og har cystisk fibrose. Lige nu er hun en af dem vi passer på, men Siw er også pædagog, og kan risikere, at skulle tilbage på arbejde lige efter Påske.

Siw er gift med Niels og sammen har de sønnen Bertil på 1 år. Både Siw og Niels er pædagoger. Skal de tilbage på arbejde efter Påske, eller skal de kunne blive hjemme og passe på Siw?

Siw er ansat på en skole som støtte i tre forskellige klasser og Niels er pædagog i en børnehave i en integreret institution. De vil begge skulle tilbage på arbejde efter Påske, hvis ikke, at der politisk bliver skabt en mulighed for, at de og andre kronisk syge og deres nære pårørende kan blive hjemme.

I Cystisk Fibrose Foreningen har vi i den senere tid været i kontakt med mange af vores medlemmer, som er bekymret for at skulle på arbejde. Det gælder for dem, som er ansat i social og sundhedssektoren, butiksansatte og andre som arbejder i funktioner, hvor de er særligt udsat for smitte, og hvor de enten selv har cystisk fibrose eller har en nær pårørende som har sygdommen.

Nu hvor børneinstitutionerne, skolerne for de små og gymnasierne genåbner, får vi henvendelser fra forældre til børn som skal i institution, skole eller gymnasiet, og vi får henvendelser fra voksne, som selv har cystisk fibrose, og skal på arbejde som pædagoger og lærere. De er alle bekymret og frustreret over, at vi alle sammen får af vide, at vi skal blive hjemme for at passe på de sårbare, samtidig med at de oplever, at de som de sårbare ikke kan blive hjemme og passe på sig selv.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i risikogrupper er bl.a.:
• Hold dig hjemme i den udstrækning det er muligt.
• Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx at du bruger offentlige transportmidler.
• Undgå fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og meld afbud til sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, fx træning i fitnesscentre, samvær i klubber og større familiearrangementer.

Det stemmer ikke overens med, at personer med cystisk fibrose og deres nære pårørende skal tilbage på arbejde.

Vi foreslår derfor, at der skabes mulighed for at:
• Børn med cystisk fibrose kan blive hjemme fra børneinstitution
• Skolebørn med cystisk fibrose fortsat kan undervises online
• Gymnasieeleverne fortsat kan undervises online og at de får mulighed for at gå til eksamen, med særligt hensyn til at undgå smitte
• Voksne med cystisk fibrose fortsat kan blive hjemme uden at være bekymret for at miste indtægt eller at miste deres arbejde.
• Pårørende som bor sammen med børn og voksne med cystisk fibrose kan blive hjemme uden at være bekymret for at miste indtægt eller at miste deres arbejde.

Statsminister Mette Frederiksen har udtalt, at vi beder de mest sårbare være de stærkeste og holde ud lidt længere end andre. Hvis det reelt skal være en mulighed, er der brug for løsninger nu.

Læs også:

Genåbning af Danmark- Find løsninger for mennesker i særlig risikogruppe

Den politiske indsats intensiveres