10
dec 18

Telemedicin skal mindske antal af indlæggelser og kontroller

Rigshospitalet har startet et pilotprojekt, hvor de udleverer telemedicinsk udstyr til patienter til hjemmetest, som bliver fulgt op af en videokonsultation med lægen.

Foto: Rigshospitalet

Ved at give patienten udstyr til hjemmetest af lungefunktion, ilt og blodtryk med hjem kan patienten opnå mere tryghed om egen helbredstilstand i hverdagen og nøjes med at komme ind til kontrol hver tredje måned i stedet for hver måned, hvilket på sigt kan forebygge indlæggelser.

– Vi har mange CF-patienter, der bor langt væk, fx på Færøerne, og for dem især er der betydelig transporttid og penge at spare ved telemedicin. Men alle CF-patienter tilknyttet Rigshospitalet, som vurderes egnede og takker ja til tilbuddet, vil i princippet opleve øget værdi ved telemedicin, siger overlæge Tacjana Pressler fra Enhed for Cystisk Fibrose på Rigshospitalet.


Hverdagen bliver lettere og risiko for smitte mindre


Der er indtil videre indkøbt udstyr til 40 patienter, men det tal kan vokse, mener Tacjana Pressler, der har været med til at søsætte pilotprojektet i samarbejde med kolleger i Enhed for Cystisk Fibrose og med teknisk assistance fra Region Hovedstaden.

– Udover at lette hverdagen med færre besøg på hospitalet, nedsætter vi også risikoen for, at patienten pådrager sig yderligere bakterier. Patienter med cystisk fibrose må nemlig ikke være i samme rum, da de er i høj risiko for at smitte hinanden, siger Tacjana Pressler.

Patienterne får udleveret telemedicinsk udstyr i form af:

  • Et lille spirometriapparat (test af lungefunktion)
  • En iltmætningsmåler (saturationsmåler)
  • Et blodtryksapparat
  • En android tablet

Enhed for Cystisk Fibrose på Rigshospitalet fremhæver følgende fordele for patienten:

  • Patienten kan måle sin lungefunktion hjemme, når de synes, at de har brug for det fx hvis de oplever forværring i sygdommen
  • Hvis patienten har lungebetændelse og er blevet sat i behandling, vil de derhjemme kunne holde øje med om lungefunktionen retter sig
  • De vil spare ventetid og transporttid
  • Der vil være større fleksibilitet mht. hvilke dage, de kan få kontroltid, da vi ikke skal tage hensyn til bakterier og smitterisiko ved en online konsultation