17
maj 17
Nyhed

“Det er for svært at få et arbejde, når man er kronisk syg”

Husker du Martin på 36 år, som har cystisk fibrose, og som i februar postede en video på Facebook om, at han var blevet fyret fra sit job pga. urimelig lovgivning?

I aften er Martin med i Magasinet Penge, hvor der sættes fokus på, at der hvert år er tusindvis, som får at vide, at de har en kronisk sygdom, og at mange af disse har svært ved at finde et job eller mister deres job pga. deres sygdom. Programmet vises kl. 21.55 på DR1. Du kan læse mere om Martin og problemstillingen generelt på DRs hjemmeside.

Beskæftigelseskravet spænder ben for kronisk syge

Martin blev uddannet som grafiker i sommeren 2017 – en uddannelse han altid har drømt om. Martin fik ikke fast arbejde lige efter uddannelsen, men havde arbejdet freelance indtil november, hvor han blev fastansat hos firmaet Drugstars. I de første 4 måneder af Martins ansættelse havde han sygefravær i ca. 5 ud af 17 uger.

Når man har en kronisk sygdom som fx cystisk fibrose, kan ens arbejdsgiver søge om at indgå en §56 aftale med ansattes hjemkommune. §56 aftalen berettiger arbejdsgiver til refusion af sygedagpenge fra 1. sygefraværsdag.

– Drugstars har vist social ansvarlighed ved at ansætte en kroniker, og de har i ansættelsen givet mig de bedste muligheder og også været meget forstående overfor, at jeg pga. af min sygdom har haft meget fravær. Dette kunne de, fordi de var overbevist om, at de kunne få en §56 aftale, fortæller Martin.

Men da Drugstars efter reglerne søgte om §56 efter 8 ugers ansættelse, fik de afslag. Begrundelsen er, at Martin ikke opfylder beskæftigelseskravet, som betyder, at Martin skal have arbejdet 240 timer inden for de seneste 6 måneder og kun må have arbejdet under 40 timer i en af de 6 måneder for at være berettiget til en §56 aftale. Da Drugstars er en lille og nystartet virksomhed, har de ikke råd til at betale Martins løn under sygdom, hvis de ikke får refusion. De var derfor nødt til at fyre Martin.

-Beskæftigelseskravet, som også kaldes 26-ugers reglen, er vel indført for at motivere arbejdsløse til at komme hurtigt i job, men for kronisk syge virker det direkte modsat. Den ene regel spænder ben for den anden. Jeg vil rigtig gerne arbejde, så jeg kan bruge min uddannelse og bidrage til samfundet, men der er jo ingen, der gider ansætte en med stort sygefravær, hvis ikke de kan få refusion, siger Martin og fortsætter:

– Det er fast, at jeg indlægges hver 3. måned i 14 dage, måske mere hvis det kræves, og hvis (eller når) jeg igen bliver alvorlig syg med lungerne eller min mave, så er jeg måske syg en måned, og så får min arbejdsgiver ingen refusion. Det har arbejdsgiveren jo ikke råd til. Det er jo vanvittigt, og jeg er dybt frustreret og ked af det.

Kort tid efter sin fyring lagde Martin en video på Facebook, hvor han fortæller om sin situation og udtrykker sin frustration over beskæftigelseskravet, som spænder ben for kronisk syge. Se Martins video her.