17
jan 18
Legat, Nyhed

Sportsrejselegater til børn og voksne med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen uddeler 10 legater à 10.000 kr. til en sportsrejse til Club La Santa.

Legaterne er sponseret af en fond. Club La Santa giver 20% på rejsen (dog max. 3.000 kr.), som kan bruges af legatmodtager og/eller evt. ledsager. Club La Santa sørger for en lille velkomstpakke til rejsedeltagerne.

Club La Santa er bygget op omkring sport og motion, wellness, sundhed og masser af sociale aktiviteter i et behageligt varmt klima under Lanzarotes sol. Der er tilbud til alle niveauer og aldre. Med mere end 40 aktiviteter og tilhørende faciliteter og udstyr er der mulighed for at modtage undervisning i langt de fleste af dem under kyndig vejledning.

Rejsen skal foregå i 2018 og skal bestilles via foreningens kontaktperson hos Club La Santa. Legatet på 10.000 kr. skal bruges til at dække legatmodtagerens udgifter til en aktiv sportsferie på Club La Santa. Evt. ubrugte midler skal tilbagebetales. Efter hjemkomst skal der sendes en kort rapport og bilag fra rejsen til foreningen.

Ansøgning

Alle med cystisk fibrose kan søge legatet. Udvælgelse af legatmodtagerne foretages af foreningens legatudvalg i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene.

Hent ansøgningsskema (pdf)

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med post til:

Cystisk Fibrose Foreningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Ansøgningsfrist: Ansøgningsskemaet skal være os i hænde senest d. 11. marts 2018. Alle ansøgere får svar senest maj 2018.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Karina Lindvang-Pedersen på tlf. 43714344 eller på mail klp@cff.dk.